Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 22.04.2021 klo 17:30 - 20:30 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
36   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
37   Val av protokolljusterare
38 Effekter på nämnden Svenska rums beviljade och sökbara verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning på grund av undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset
39 Principer för startpengsunderstöd för småbarnspedagogik
40   Syskontillägget för stöd för privat vård
41   Sammanslagning av Portängens gruppfamiljedaghem med Portängens daghem från och med 1.8.2021
42 Granskning av Esbo Arbetarinstituts kursavgifter fr.o.m. 1.8.2021
43 Beslut, brev och aktuella ärenden
44   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner
45   Sekretessbelagt ärende

Ledamot Uppgift
Lönnqvist Bo ordförande
Meurman Kristian medlem
Ahjolinna Pia ersättare
Becker Emilia medlem
Forsberg Henrik ersättare
Grönholm Bo medlem
Gästrin Eva-Lena medlem
Karlemo Pontus medlem
Kivilaakso-Wellmann Eva medlem
Korhonen Anna medlem
Krogius Edward medlem
Paatero Hanna medlem
Wenman Mikaela medlem
Vuornos Henrik representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Ahola Minna L måltidstjänstdirektör
Junninen Hellen operativ direktör, Esbo Catering Ab
Huusko-Pelkkala Tarja kundchef, Esbo Catering Ab
Lanu Karolina kommunikationsspecialist
Pullinen Paula förvaltningsplanerare, sekreterare

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 27.04.2021