Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 02.11.2020/Paragraf 353

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

5095/00.00.01/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 353

 

 

§ 353

Paikkajakotoimikunnan jäsenen nimeäminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus nimeää paikkajakotoimikuntaan Jaana Wessmanin (Vas.) henkilökohtaisen varajäsenen Matti Karpan (Vas.) tilalle _________ (Vas.).

 

 

Käsittely Ahlfors puheenjohtajan kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Ahlforsin ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

 

Selostus Matti Karppa on ilmoittanut 29.5.2020 saapuneella sähköpostilla muuttavansa paikkakunnalta. Paikkakunnalta muuton seurauksena luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format