Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 02.11.2020/Paragraf 354

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

5105/01.02.01/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 354

 

 

§ 354

Edustajan nimeäminen Eurocities-verkoston vuosikokoukseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Repo Jasmin

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Eurocities-verkoston vuosikokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Markku Markkulan sekä varaedustajaksi Eurocitiesin kulttuurifoorumin puheenjohtajana 2018-2020 toimineen kaupunginhallituksen jäsenen Jaana Jalosen.

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Espoon kaupunki on eurooppalaisten suurten ja keskisuurten kaupunkien verkoston Eurocitiesin aktiivinen jäsen. Eurocities koostuu temaattisista foorumeista, joihin Espoon johtavat virranhaltijat eri toimialoilta aktiivisesti osallistuvat, oppien eurooppalaisilta kaupungeilta ja vaikuttaen EU:n kaupunkipolitiikkaan Espoon näkökulmasta. Eurocities on tärkeä verkosto kaupungin verkostoitumisen ja tulevaisuuden kumppanuuksien rakentamisen kannalta. Espoo on toiminut kaudella 2018 - 2020 Eurocitiesin kulttuurifoorumin puheenjohtaja. Kulttuurifoorumin puheenjohtajan tehtävää on hoitanut Jaana Jalonen.

 

Eurocitiesin vuoden suurin tapahtuma on normaalisti vuosikokous. Tänä vuonna Eurocities-vuosikokous järjestetään kuitenkin koronatilanteesta johtuen pienimuotoisemmin virtuaalisena toteutuksena. Vuosikokouksen teema on Reinventing cities - beyond the urban crises ja suurin osa ohjelmasta järjestetään avoimina verkkolähetyksinä paneelikeskustelujen muodossa. Ohjelma ei tänä vuonna sisällä erillisiä kaupunkien luottamushenkilöille tarkoitettuja osioita. Vuosikokoukseen kuuluu myös vain verkoston jäsenille tarkoitettu Annual General Meeting-osio, jossa nimitetään muun muassa uudet foorumien puheenjohtajat tehtäviinsä.

 

Eurocities-vuosikokous vuonna järjestetään vuonna 2021 marraskuussa Leipzigissä, Saksassa ja vuonna 2022 kesäkuussa Espoossa. Espoon vuosikokoukseen 2022 odotetaan osallistuvan n. 450-600 eurooppalaista kaupunginjohtajaa, luottamushenkilöä ja asiantuntijaa sekä EU-instituutioiden edustajia.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format