Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Protokoll 17.11.2020/Paragraf 56

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5679/02.05.00/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 17.11.2020 § 56

 

 

§ 56

Espoon kaupunginmuseon palvelumaksuhinnaston valokuvia, audiovisuaalisia aineistoja ja paperikopioita koskeva muutos

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kela Riitta

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta hyväksyy Espoon kaupunginmuseon palvelumaksuhinnaston muutokset liitteen mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan välittömästi.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännön luvussa 4, 9 §:n kohdassa 11 todetaan, että lautakunta "päättää muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat maksut tehtäväalueellaan". Kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 14.5.2019 kaupunginmuseon palvelumaksuista. Nyt esitettävät muutokset tähän hinnastoon koskevat valokuvia, audiovisuaalisia aineistoja ja paperikopioita.

 

Espoon kaupunginmuseo on kehittänyt viimeisen vuoden aikana aktiivisesti kuvakokoelmien digitaalista saatavuutta mm. Finna-verkkopalvelussa (ekm.finna.fi) sekä audiovisuaalisten aineistojen digitointia. Lisäksi museo suunnittelee yhdessä Helsingin, Raaseporin ja Vantaan kaupunkien kanssa uutta kuvakokoelmien asiakaspalvelua parantavaa digitaalista alustaa ja kuvien jakamista korkearesoluutioisina asiakkaiden käyttöön. Tähän kehitystyöhön on haettu ulkopuolista rahoitusta Valtiovarainministeriön digikannustinrahoituksesta lokakuussa 2020.

 

Edellä kuvatun kehitystyön ja jatkosuunnitelmien takia on ajankohtaista muuttaa kaupunginmuseon hinnastoa valokuvien osalta. Espoo-tarinan mukaista kuntalaislähtöisyyttä ja osallisuuden mahdollistumista huomioiden hintoja on tarkistettu digitaalisten kuva-aineistojen osalta niin, että digitaaliset kuvat Finna-verkkopalvelussa ovat maksutta kuntalaisten käytössä, mutta digitointityöstä peritään maksu. Muutos parantaa myös kaupungin sisäistä toimintaa ja museon yhteistyötä yli toimialarajojen. Esimerkiksi teknisen toimen teettämät erilaiset kulttuuriympäristön selvitykset saavat valmiiksi painokelpoisia kuvia Finna-palvelun kautta käyttöönsä.

 

Audiovisuaalisten aineistojen osalta maksut perustuvat kustannuksiin, joita museolle syntyy niiden digitoimisesta ja säilyttämisestä ulkopuolisen palvelutarjoajan toimesta. Hinnastoon on nyt lisätty vuonna 2019 hinnastosta puuttumaan jääneet käyttömaksut.

 

Lisäksi hinnastoon on lisätty maksu paperikopioista, koska museon asiakkaat edelleen toivovat saavansa paperikopioita käyttöönsä. Hinta on sama kuin Espoon kaupungin sääntökokoelman hinnastossa oleva asiakirjajäljennösten hinta.

 

Museon tulonhankintaan muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta, tulonhankinta ainoastaan siirtyy yhä enemmän todellisesta työstä ja kustannuksista syntyviin maksuihin.

 

Liitteeseen on koottu välittömästi voimaan tulevat muutokset hinnastoon.

 

Toimivalta

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan luvussa 4, 9 §:n kohdassa 11 todetaan, että lautakunta "päättää muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat maksut tehtäväalueellaan".

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format