Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 19.11.2020/Paragraf 89

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5566/00.01.00/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 19.11.2020 § 89

 

 

§ 89

Sammanslagning av Bergans daghem och Boställs daghem

 

Beredning och upplysningar:

Westerlund Mia

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum
- beslutar att Bergans daghem och Boställs daghem sammanslås från 1.8.2021
- beslutar att det nya daghemmet får namnet Alberga daghem.

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Lärcentret Monikko i Alberga är ett grundrenoverings- och nybyggnadsprojekt som omfattar en svenskspråkig tvåserieskola med klasserna 1-6, en finskspråkig sammanhållen grundskola, ett svenskspråkigt daghem och ett finskspråkigt daghem. Byggarbetet ska vara klart på våren 2021 och överlåtelsen av lokalerna är planerad till maj 2021.

Enligt behovsutredningen som nämnden Svenska rum godkände 19.11.2015 § 84 ersätter nybygget de nuvarande lokalerna för Boställsskolan, Boställs daghem, Bergans daghem och delvis områdets svenskspråkiga köptjänster inom småbarnspedagogik. Därtill förverkligas lokaler i daghemmen som är anpassade för dygnet-runt-vård.

Bergans daghem verkar i hyreslokaler i bottenvåningen av ett bostadsvåningshus i Bergans. Daghemmet har två grupper.

Boställs daghem är placerat i Mäkkylän koulus gamla fastighet tillsammans med Boställsskolan direkt intill den livligt trafikerade ringvägen Ring I. Daghemmet har två daghemsgrupper och en förskolegrupp.

Bergans daghem och Boställs daghem har sedan 2008 samma ledare inom småbarnspedagogik.

Personalen i daghemmen har deltagit i de för alla blivande Monikko-enheterna gemensamma verkstäderna. I verkstäderna har enheternas personal under 2018-2020 jobbat för en gemensam verksamhetskultur. Grunderna för, verkningar av och alternativ vid sammanslagningen av Bergans daghem och Boställs daghem och det att verksamheten flyttar till Monikko har behandlats med personalen på båda enheterna på ett arbetsplatsmöte 16.11.2020 i enlighet med lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare och Esbos samarbetsavtal.

Den planerade sammanslagningen har diskuterats på daghemmens föräldrakvällar sedan planeringen av Monikko inleddes.

Då enheterna till verksamhetsåret 2021-2022 flyttar till de nya lokalerna i Monikko är det ändamålsenligt att enheterna sammanslås och får ett nytt gemensamt namn.

Förslag till namn för de nya enheterna

Esbo stad har en grupp som överser namnbeståndet i staden. Gruppen har gett ett utlåtande om namnen till de nya svenskspråkiga enheterna i Monikko. I utlåtandet kommer det fram att Boställsskolan fått sitt namn i samband med grundskolereformen. Tidigare hette den Alberga folkskola. Boställsskolan fick sitt namn efter Mäkkylä gård som var ett boställe för att särskilja den från den finskspråkiga skolan Leppävaaran koulu som var belägen annanstans i Alberga.

Veräjäpellon koulu och Leppävaaran koulu kommer att sammanslås från och med 1.8.2021 till den sammanhållna grundskola som flyttar till Monikko och kommer att ha namnet Leppävaaran koulu.

Grundprincipen för namngivning av skolor i Esbo är att finsk- och svenskspråkiga skolor inte ska ha namn som är varandras översättningsversioner. Då skolorna i detta fall verkar i samma fastighet anser namngruppen att det är motiverat med undantag. Med namnen Alberga skola och Leppävaaran koulu framhäver man också enheternas och språkgruppernas samarbete i lärcentret.

Inom Svenska bildningstjänster är kontinuiteten i barnets lärstig mycket viktig. Genom att namnge daghemmet enligt samma princip som skolan, det vill säga platsen, understryks samhörigheten och den enhetliga lärstigen. Av den anledningen föreslås att det svenskspråkiga daghemmet i Monikko får namnet Alberga daghem.

Namngruppens förslag har behandlats med vårdnadshavarna och personalen och förslaget fick enhälligt stöd.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format