Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 23.11.2020/Paragraf 388

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  12  Lausunto 231120
Kompletterande
  Valitus, julkinen

5342/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 388

 

 

§ 388

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Säterinkallionkulma, asemakaavan ja asemakaavan muutos, alue 118000, koskevasta valituksesta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hämäläinen Mauri

Piironen Tiina T  TYT

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus antaa Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon asemakaavaa koskevasta valituksesta.

Kaupunginhallitus kiistää valituksessa esitetyt vaatimukset valtuuston päättämän Säterinkallionkulma, asemakaava ja asemakaavan muutos, kumoamisesta, ja pyytää kunnioittavasti, että hallinto-oikeus hylkää valituksen lakiin perustumattomana.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Valtuusto hyväksyi 27.4.2020 Säterinkallionkulman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, alue 118000. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki 29.5.2020 maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaisen viranomaisen oikaisukehotuksen valitusajan kuluessa. Valtuusto teki lain mukaisesti kaavaa koskevan uuden päätöksen 17.8.2020 § 104.

 

Kaavapäätöksestä on jätetty Helsingin hallinto-oikeuteen yksi valitus. Neljä kuntalaista vaatii Helsingin hallinto-oikeudelle osoitetussa yhteisessä valituskirjelmässä Säterinkallion asemakaavan muutoksen kumoamista. Valituksessa esitetään pääasiassa, että valituksenalainen kaava poikkeaa merkittävästi voimassa olevasta oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta, kaavan rajat ulottuvat Säterinmetsän asemakaavan alueelle aiheuttaen haittoja Säterinmetsän alueen asukkaille, ja Turunväylän vieressä oleva asuinkelvoton A1 kortteli 51372 on jätettävä rakentamatta. Säterinkallionkulman asemakaava-alueen turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisyys eivät kaikilta osin ole määräysten edellyttämällä tasolla.

 

Hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossa katsotaan perustellusti, että valituksessa ei ole esitetty sellaisia lakiin perustuvia seikkoja, joiden vuoksi valtuuston kaavapäätös olisi kumottava.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format