Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 23.11.2020/Paragraf 391

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6087/10.00.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 391

 

 

§ 391

Etuosto-oikeuden käyttäminen Bembölessä tehdyssä määräalan kiinteistökaupassa (49-402-15-0)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Elfvengren Ilkka

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puh. 040 639 4856

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus käyttää etuosto-oikeutta 15.9.2020 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa on myyty määräala kiinteistöstä 49-402-15-0

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Kohteen lähestymiskartta

Selostus 

Kiinteistöstä 49-402-15-0 on 15.9.2020 tehdyllä kiinteistökaupalla myyty määräala 350 euron kauppahinnalla. Määräalan pinta-ala on noin 3 509 m², jolloin yksikköhinnaksi tulee noin 0,10 €/m². Määräalan tunnus on 49-402-15-0-M605. Määräalalla ei sijaitse rakennuksia ja alue koostuu pääosin sekametsästä.

 

Määräala sijaitsee Tollinmäessä rajoittuen länsireunastaan metsäalueeseen ja idästä Tollinmäen olemassa olevaan asuinalueeseen. Määräala on osoitettu voimassa olevassa Espoon pohjoisosien yleiskaavassa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa määräala sijoittuu asuntovaltaiselle A2-alueelle.

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen vahvistaisi osaltaan kaupungin maanomistusta alueella. Kaupunki on aloittanut neuvottelut kiinteistön 402-15-0 omistajan kanssa viereisen, noin 12 hehtaarin määräalan hankkimiseksi vuoden 2021 aikana. Laaja maanomistus mahdollistaisi yleiskaavaehdotuksen mukaisen A2-alueen kokonaisvaltaisen jatkosuunnittelun turvaten samalla riittävien ja hyvin saavutettavien lähivirkistysalueiden toteuttamismahdollisuudet. Etuosto-oikeuden käyttöä puoltaa lisäksi kauppahinta.

 

Etuostolain 1 ja 5 §:n perusteella kaupungilla on etuosto-oikeus kiinteistön kaupassa. Kaupungin on tehtävä päätös etuosto-oikeuden käytöstä ja ilmoitettava siitä kirjaamisviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Käyttäessään etuosto-oikeutta kaupunki tulee ostajan sijaan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format