Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 14.12.2020/Paragraf 416

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  19  Vastaselitys KHO
  20  Äänestyslista § 416
Kompletterande
  ELY lausunto

6219/10.02.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 416

 

 

§ 416

Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Bergö osayleiskaava

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hämäläinen Mauri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastaselityksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY -keskus) antamaan lausuntoon 12.11.2020. Kaupunginhallitus kiistää ELY -keskuksen lausunnossa esitetyt seikat ja uudistaa asiassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle asiassa esittämänsä ja katsoo, että lausunnossa ei ole esitetty mitään sellaisia uusia seikkoja, joilla voisi katsoa olevan vaikutusta asiassa.

 

 

Käsittely Partanen Kausteen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

Päätösesitys muutetaan kuulumaan seuraavasti: Espoon kaupunginhallitus yhtyy Ely-keskuksen lausuntoon ja antaa valmistelukehotuksen vetää pois korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehty Bergön osayleiskaavaa koskeva valitus.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 8 äänellä 4 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää ja 1 ollessa poissa hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus 

Valtuusto hyväksyi Bergön osayleiskaavan 18.3.2019. Helsingin hallinto-oikeus kumosi kaavan Uudenmaan ELY-keskuksen valituksesta 10.9.2020. Kaupunki haki valituslupaa/valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 5.10.2020. Korkein hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitusta antamaan Uudenmaan ELY-keskuksen asiassa antaman lausunnon johdosta vastaselityksen 21.12.2020 mennessä.

 

Perusteltu vastaselitys on kokousmateriaalin liitteenä.

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format