Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 14.12.2020/Paragraf 418

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Bilagor
  21  Lausunto YVA
Kompletterande
  Hki-Turku junayhteys arviointiselostus

5840/11.01.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 418

 

 

§ 418

Lausunto Uudenmaan ELY -keskukselle Helsinki - Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hämäläinen Mauri

Palola Aulis
Ahvikko Ville
Lundgren Laura
Jalkanen Joel
Ylitalo Anu
Tuovinen Samuel

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liitteen mukaisen lausunnon Helsinki - Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Uudenmaan ELY -keskus on pyytänyt Espoon kaupungilta lausuntoa Helsinki - Turku nopeaa junayhteyttä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Määräaika lausunnolle on 4.1.2021.

 

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on liitteenä.

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun lakiin (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017, YVA-laki). YVA-menettely jakautuu kahteen vaiheeseen: arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheeseen. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset arvioidaan. Kaupunginhallitus lausui arviointiohjelmasta 3.2.2020 § 36.

 

YVA-menettelyn toisessa vaiheessa selvitetään vaihtoehtojen vaikutukset keskittyen hankekokonaisuuden todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin, ja laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

 

 

YVA-menettelyyn liittyy keskeisesti myös osallistuminen, keskustelu ja tiedonvälittäminen. YVA-menettely tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi ja osaltaan auttaa löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoisen ratkaisun, jossa on sovitettu yhteen erilaisia tarpeita.

 

Arviointiselostus liitteineen löytyy oheismateriaalina tai verkkosivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA sekä

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten verkkosivuilta www.ely-keskus.fi/kuulutukset 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format