Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 14.12.2020/Paragraf 419

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 419

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 7.12.2020 pöytäkirja

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 30.11.2020

 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.11.2020 pöytäkirja

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstö-asiat) 26.11.2020 § 58

Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen kunnallisen

teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla,

Konsernihallinto

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstö-asiat) 25.11.2020 § 57

Määräaikainen tehtävälisä, Rahoitus ja talous -yksikkö, Talouspalvelut

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstö-asiat) 25.11.2020 § 56

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun II § 10 1 mom.

mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset, Strategia -vastuuyksikkö,

kestäväkehitys

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstö-asiat) 25.11.2020 § 55

Nimikkeiden muutoksia, Konsernihallinto

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstö-asiat) 25.11.2020 § 54

Nimikkeiden muutoksia, Elinkeino ja kaupunkikehitys -yksikkö,

työllisyyspalvelut

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 9.12.2020 § 16

Yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta 17-29-vuotiaille espoolaisille

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 7.12.2020 § 14

Maahanmuuttajien rekrytointimalliin, rekrytoivaan

oppisopimuskoulutukseen ja yksilöllisiin tehtäväjärjestelyihin liittyvät

määrärahansiirrot vuonna 2020

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 8.12.2020 § 84

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Seudun Uusyrityskeskus ryn sääntömääräiseen syyskokoukseen

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 7.12.2020 § 83

Kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan

päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 27.11.2020 § 82

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Sarastia Oy neuvottelutoimikunnan kokoukseen

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 4.12.2020 § 78

Tilausajojen hankinta 2017, optiokauden käyttöönotto 2021-2022

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 2.12.2020 § 77

Konsultointipalvelut liikkeenjohtoon ja palvelumuotoiluun Hankintaoikaisupäätös

 

Hallinto- ja kehittämisjohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 11.12.2020 § 79

Hankintaoikaisuvaatimus koskien pikatulkkauspalveluiden hankinnan kevennettyä kilpailutusta

 

 

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 26.11.2020 § 79

Sosiaali- ja terveystoimen sihteerin tehtävän (vakanssi 293029) muuttaminen johdon assistentin tehtäväksi 1.1.2021 alkaen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 26.11.2020 § 78

Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan sihteerin tehtävien (vakanssit 300720, 300505, 300205, 300838) muuttaminen johdon assistentin tehtäviksi 1.1.2021 alkaen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 25.11.2020 § 77

Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan talous- ja hallintojohtajan sekä päälliköiden sijaisten nimeäminen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.11.2020 § 76

Rekrytointilisän maksaminen Sosiaali- ja terveystoimessa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.11.2020 § 75

Vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidon avoimen osastonhoitajan tehtävän (vakanssi 233004) muuttaminen varahenkilöstöyksikön esimiehen tehtäväksi 1.1.2021 alkaen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 19.11.2020 § 74

Terveyspalvelujen avosairaanhoidon avoimen terveydenhoitajan tehtävän (vakanssi 238066) muuttaminen sairaanhoitaja/terveydenhoitaja -kaksoisnimikkeen tehtäväksi 14.12.2020 alkaen

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 3.12.2020 § 34

Ateriapalvelut sosiaali- ja terveystoimen kohteisiin, keskeyttämispäätös

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 7.12.2020 § 16

Sosiaali- ja terveystoimen tilauspäätös- ja menojen hyväksymisoikeudet 7.12.2020

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 9.12.2020 § 17

Sosiaali ja terveystoimen toimialan esikunnan toimintaohje

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 2.12.2020 § 16

Koronaviruksen covid19 seurauksena tehtävät rajoitukset vierailuihin osastoilla Espoon sairaalassa

 

Sivistystoimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Nämnden Svenska rum 2.12.2020 pöytäkirja

 

Liikunta- ja nuorisolautakunnan 24.11.2020 pöytäkirja

 

Nämnden Svenska rum 19.11.2020 pöytäkirja

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 18.11.2020 pöytäkirja

 

Kulttuurilautakunnan 17.11.2020 pöytäkirja

 

Kulttuurilautakunnan 8.12.2020 pöytäkirja

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 11.11.2020 pöytäkirja

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 23.11.2020 § 69

Harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien uudelleen kohdentaminen sivistystoimen esikunnassa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.11.2020 § 70

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 24.11.2020 § 71

Laskenta-asiantuntijan kelpoisuusvaatimuksen laajentaminen vakanssinumero 481102

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 26.11.2020 § 72

Henkilökohtaisten lisien myöntäminen ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikössä 2020

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 4.12.2020 § 73

Peruskoulun perusparannus- ja lisärakennushankkeesta aiheutuvan työn korvaaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 4.12.2020 § 74

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 4.12.2020 § 75

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 9.12.2020 § 76

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 10.12.2020 § 77

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 10.12.2020 § 78

Määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 27.11.2020 § 5

Oppimistulosten arviointien tilaaminen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 2.12.2020 § 6

Musiikkivälineiden hankinta

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat)19.11.2020 § 48

Erityisavustuksen hakeminen venäjänkielistä kirjastoa koskevan

erityistehtävän hoitamiseen vuodelle 2021

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat)19.11.2020 § 49

Erityisavustukset liikunnallisen elämäntavan paikallisiin

kehittämishankkeisiin, Liikkuva varhaiskasvatus

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 24.11.2020 § 50

Espoon kaupungin edustajien nimeäminen Bildningsalliansen rf

syyskokoukseen 2020

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 26.11.2020 § 51

Suomi.fi-palvelujen valtuusoikeudet Espoon kaupungin sivistystoimen toimialalla

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 26.11.2020 § 52

Kaupungin ja koulutuskuntayhtymä Omnian välisen nuorten työpajatoimintaa koskevan sopimuksen irtisanominen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 30.11.2020 § 54

Erityisavustuksen hakeminen maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 2.12.2020 § 55

Korjaus päätökseen erityisavustuksen hakeminen venäjänkielistä kirjastoa koskevan erityistehtävän hoitamiseen vuodelle 2021

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 2.12.2020 § 56

Päätös valtionavustuksen hakemisesta Suomen mallin toteuttamiseen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 3.12.2020 § 57

Espoon kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

yhteistyösopimukset Espoon seurakuntayhtymän kanssa

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 4.12.2020 § 58

Valtionavustuksen hakeminen etsivään nuorisotyöhön

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.12.2020 § 59

Yhteistyösopimus lukiokurssitarjonnan kehittämisestä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.12.2020 § 60

Kellomuseosäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 10.12.2020 § 61

Valtionavustuksen hakematta jättäminen kielten tutoropettajatoimintaan 2020

 

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Ympäristölautakunnan 8.12.2020 pöytäkirja

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 2.12.2020 pöytäkirja

 

Rakennuslautakunnan 19.11.2020 pöytäkirja

 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 18.11.2020 pöytäkirja

 

Ympäristölautakunnan 18.11.2020 pöytäkirja

 

Ympäristölautakunnan 8.12.2020 pöytäkirja

 

Teknisen lautakunnan 11.11.2020 pöytäkirja

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 27.11.2020 § 33

Nimikkeen muutokset teknisen ja ympäristötoimen toimialalla alkaen 2020

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 23.11.2020 § 32

Ympäristöjohtajan sijaiset 1.12.2020 alkaen

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 26.11.2020 § 48

Kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen MetropoliLab

Oyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen

 

 

Päätös  Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format