Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Protokoll 15.12.2020/Paragraf 54

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5292/02.05.02/2020

 

 

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta 15.12.2020 § 54

 

 

§ 54

Nuorisopalvelujen aluejärjestöavustus 31.10.2020

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Savilahti Hanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 043 8255 240

 

Päätösehdotus Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Merra Martti

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta päättää

1
että liikunta- ja nuorisopalveluiden vuoden 2021 avustusmäärärahoista jaetaan aluejärjestöavustuksiin 265 000 euroa.

2
myöntää aluejärjestöavustusta seitsemälle espoolaiselle aluenuorisojärjestölle liitteen mukaisesti. Avustusta myönnetään yhteensä 265 000 euroa, josta 3 000 euroa on erityiskohdeavustusta.

3
että erityiskohdeavustusta myönnettäessä aluenuorisojärjestön on pystyttävä antamaan selvitys toteutuneesta tapahtumasta toimintakertomuksessaan ja tilinpäätöksessään osoittamaan tämän kohteen kustannukset. Erityiskohdeavustusta saavan aluenuorisojärjestön paikallisyhdistykset eivät voi hakea kohdeavustusta saman kohteen järjestämiskuluihin tai toimintoihin, mihin aluenuorisojärjestö on jo saanut tukea.
 
Liikunta- ja nuorisolautakunta edellyttää, että aluenuorisojärjestöt toimivat voimassa olevan avustusohjeen mukaisesti. Vuosittainen avustus maksetaan tammikuun loppuun mennessä

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja poistui esteellisinä hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella. Puheenjohtajan estyneenä ollessa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan 54) puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Ekim Özdemir.

 

Päätös

Liikunta- ja nuorisolautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 Nuorisolautakunnan 1.1.2015 voimaan tulleen avustusohjeen mukaan lautakunta päättää vuosittain joulukuussa aluejärjestöavustuksesta espoolaisille aluenuorisojärjestöille.

 

Aluenuorisojärjestöjen rooli on ensisijaisesti koordinoida ja tukea alaistensa perusyhdistysten, osastojen, jaostojen tai nuorten toimintaryhmien toimintaa ja järjestön toiminnan luonne edellyttää organisoimista. Tukemalla espoolaisten aluenuorisojärjestöjen toimintaa lautakunta vahvistaa järjestäytyneen vapaaehtoisen nuorisotoiminnan pitkäjänteisyyttä, sekä nuorisotoiminnan kehittymistä laadullisesti ja määrällisesti.

 

Liikunta- ja nuorisopalvelut tukee seitsemää espoolaista aluenuorisojärjestöä: Esbobygdens Ungdomsförbund rf, Espoon Nuoret Kotkat Aluejärjestö ry, Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat ry, Espoon Partiotuki ry (EPT), Kansallinen Lastenliitto - Espoon Aluejärjestö ry, Suomen Demokratian Pioneeriliiton Espoon Aluejärjestö ry ja Espoon 4H. Järjestöjen kanssa pidetään joka 2. vuosi arviointi- ja kehittämisneuvottelut järjestöjen toiminnasta ja taloudesta. Aluenuorisojärjestöjen toiminta on monipuolinen, laadullinen ja kattavasti eri puolella Espoota. Järjestöt toimivat hyvin eri tavalla ja eri toimintamuodoin, näin espoolaisille lapsille ja nuorille taataan monipuolinen harrastus- ja vapaa-ajan toiminta molemmilla kotimaisilla kielillä.

 

Nuoret liikkuvat yli kaupunkirajojen pääkaupunkiseudulla, mikä myös näkyy järjestötoiminnassa siten, että moni järjestö toimii yhteistyössä pääkaupunkiseudun sisarjärjestöjen, piirin tai liiton kanssa. Järjestöjen toiminnan monipuolisuus näkyy myös siinä, että jotkut järjestöt hakevat avustuksia muilta lautakunnilta Espoossa. Yhteistyön merkitys on tärkeää monipuolisen ja laadukkaan toiminnan järjestämisen kannalta. Liikunta- ja nuorisolautakunta painottaa kuitenkin järjestötoiminnan espoolaisuutta ja tuen kohdentumista espoolaisten lasten ja nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen.

 

Valmistelun lähtökohtana on ollut järjestöjen toimintasuunnitelman ja talousarvion mukainen toiminta vuodelle 2021. Toiminnan tulee tukea nuorten alle 29 -vuotiaiden espoolaisten aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistamista ja itsenäisyyden tukemista, huomioon ottaen avustusohjeen asettamaa pääpainoa 7-20 -vuotiaiden nuorten toiminnallisuuteen. Valmistelussa on myös huomioitu järjestöjen taloudellinen tilanne ja avustuksen tarve.

 

Lisäksi valmistelussa on huomioitu Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymä Espoo-tarina, poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ja sivistystoimen valtuustokauden tavoitteet.

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format