Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 18.01.2021/Paragraf 26

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


125/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 26

 

 

§ 26

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tanska Harri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

 

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi saamansa informaation metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen yleissuunnitelmasta.

 

 

Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 27 jälkeen.

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) keväällä 2018 tekemien ja kesällä 2020 päivittämien liikenne-ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun maankäytön kehittyessä tulee metron matkustajamäärä ylittämään sen kapasiteetin seuraavan vuosikymmenen aikana. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), HSL, Länsimetro Oy ja Espoon kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamiseksi, jonka Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt 31.8.2020 § 277.

 

Yhteistyön pohjalta laaditussa joulukuussa valmistuneessa metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen yleissuunnitelmassa kootaan yhteen tärkeimmät toimenpiteet kapasiteetin kehittämiseksi niin, että kasvavia matkustajamääriä voidaan palvella. Suunnitteluhetkellä koronaviruspandemia on asettanut haasteita arvioida tulevaa kapasiteettitarvetta aiheuttaen epävarmuutta kasvun vauhdista, mahdollisista muutoksista kysynnässä etätyön lisäännyttyä (ainakin toistaiseksi) ja muista mahdollisista muutoksista matkustuskäytännöissä. On epäselvää, mitkä näistä muutoksista ovat väliaikaisia ja mitkä näistä saattavat vakiintua tulevaisuuden käytännöiksi. Niin valmistuneessa yleissuunnitelmassa kuin myös jatkovalmisteluvaiheissa pyritään huomioimaan matkustajamääriin liittyvät epävarmuustekijät.

 

Yleissuunnitelma tunnistaa ja kuvaa metron kapasiteetin ja luotettavuuden nostamiseksi useita menetelmiä, joita voidaan toteuttaa erillisinä projekteina. Näistä merkittävin on metron liikenteenohjausjärjestelmän kehittäminen asteittain, niin että vuoroväliä voidaan lyhentää vastaamaan matkustajamäärien kasvua. Yleissuunnitelmassa on alustava toteutuspolku vuosille 2021-2035.

 

Kullekin erilliselle projektille tullaan laatimaan oma hankesuunnitelma, joka täsmentää sen kustannusarvion ja aikataulun. Liikenteenohjausjärjestelmän uusinnan hankesuunnitelma pyritään laatimaan vuoden 2021 aikana, ja siinä otetaan huomioon HSL:n kevään 2021 aikana laatimat uudet matkustajaennusteet.

 

Aiemmat päätökset

 

Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 277

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

 Kaupunginhallitus

 

 1

 päättää, että Espoon kaupunki tekee Helsingin kaupungin kanssa liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämistä koskevasta valmistelusta ja suunnittelusta

 

 2

 oikeuttaa Espoon kaupungin teknisen toimen johtajan tarvittaessa tekemään vähäisiä muutoksia yhteistyösopimukseen sekä allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen ja nimeämään kaupungin edustajat sopimuksen tarkoittamiin yhteistyöryhmiin.

 

Päätös Kaupunginhallitus:

 Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätöshistoria 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format