Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 18.01.2021/Paragraf 27

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


5181/10.02.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 27

 

 

§ 27

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulu sekä toteuttamisohjelma (Pöydälle 11.1.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Leino Essi

Lonka Seija

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

1
merkitsee tiedoksi esitykset Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulusta sekä toteuttamisohjelmasta, jotka on valmisteltu kaupunginhallituksen 18.5.2020 päätöksen valmistelukehotuksen mukaisesti.

2
kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa valmistelemaan hyväksymiskäsittelyn etenemisen esitetyn kokonaisaikataulun mukaisesti.  Kaupunginhallituksen tulee olla mahdollista esittää Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa hyväksyttäväksi valtuustolle toukokuussa 2021.

 

3

päättää, että valtuustolle tehtävän Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava -ehdotuksen valmistelua koskevia poliittisia neuvotteluja hoitaa kaupunginhallituksen neuvottelutoimikunta täydennettynä jäsen Henrik Vuornoksella. Virkamiehistä näihin neuvotteluihin osallistuvat Olli Isotalo ja Essi Leino sekä tarvittaessa muut yleiskaavavalmistelijat.

 

 

Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 25 jälkeen.

 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Kaupunginhallitus hyväksyi nähtäville Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen 18.5.2020. Lisäksi kaupunginhallitus päätti tehdä valmistelukehotuksen ja toimintaohjeen, jotta Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen (POKE) mukainen kehitys voidaan varmistaa tarkoituksenmukaisella aikataululla.  Kaupunginhallituksen evästykset huomioon ottava toteuttamisohjelma viimeistellään vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

Yleiskaavan jatkotoimenpiteiden toteuttamisohjelmassa kuvataan asemakaavoituksen edellytykset ja edistämisen mahdollisuudet vuonna 2021. Strategista kaavaa jatkotyöstetään maankäyttötarkasteluilla, kuten Kalajärvellä ja Viiskorvessa (KH 18.5.2020 päätöksen mukaisesti) Käynnistyvät maankäyttötarkastelut tukevat alueiden asemakaavoitusvalmiutta. Kaupunkisuunnittelukeskus on samanaikaisesti valmistellut kaavoituksen työohjelmaa vuodelle 2021, joka on huomioitu toteuttamisohjelmassa.

 

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 11.01.2021 § 16

 

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

1
merkitsee tiedoksi esitykset Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulusta sekä toteuttamisohjelmasta, jotka on valmisteltu kaupunginhallituksen 18.5.2020 päätöksen valmistelukehotuksen mukaisesti.

2
kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa valmistelemaan hyväksymiskäsittelyn etenemisen esitetyn kokonaisaikataulun mukaisesti.  Kaupunginhallituksen tulee olla mahdollista esittää Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa hyväksyttäväksi valtuustolle toukokuussa 2021.

 

Käsittely Puheenjohtaja Partasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Päätöshistoria 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format