Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 12.04.2021/Paragraf 123

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

5579/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 12.04.2021 § 123

 

 

§ 123

Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan muutoksen, alue 210807, YU- ja YU-1-korttelialueita koskevien määräysten tarkistaminen (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Saastamoinen Toni

Hanttu Marno
Asanti Jenny

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto tarkistaa valtuustossa 22.3.2021 hyväksytyn Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion, alue 210807, asemakaavan muutoksen määräyksiä:

YU-korttelialueita koskevan määräyksen muotoon: "Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. (1, 2, 4, 8-10, 16-23 §)". 

YU-1-korttelialueita koskevan määräyksen muotoon: "Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. (1, 2, 4, 8-14, 16-24 §)".

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Valtuusto hyväksyi 22.3.2021 Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan muutoksen. YU-aluemerkintöjä koskien kaavassa on annettu määräys: "Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. (1, 4, 8-10, 16-23 §)". YU-1-aluemerkintöjä koskien kaavassa on annettu määräys: "Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. (1, 4, 8-14, 16-24 §)".

 

Merkinnöistä oli jäänyt pois viittaus 2 §:ään, jossa määrätään lisärakennusoikeuksista YU- ja YU-1-korttelialueilla. Nyt tehtävällä tarkistuksella YU- ja YU-1- korttelialueita koskeviin määräyksiin lisätään viittaus kyseiseen pykälään.

 

Kaavamääräysten 2 § sisältää listauksen asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi sallituista tiloista AK-korttelialueilla sekä ak-rakennusalalla ja YU-korttelialueilla. 2 § kuuluu seuraavasti:

 

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa:

 

AK-korttelialueilla ja ak-rakennusalalla: asuntojen ulkopuoliset varastotilat, asukkaiden yhteistilat, viherhuoneet, jotka liikenteen melualueella korvaavat parvekkeet, umpinaiseksi rakennettavat luhtikäytävätilat liikenteen melualueella, porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa, mikäli se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta, jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat, pysäköintitilat, yli 8-kerroksisen rakennuksen edellyttämät lisäuloskäytäväporrashuoneet, alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat ja tekniset tilat.

 

Korttelialueelle saa rakentaa myös katoksia rakennusalan ulkopuolelle.

 

YU-korttelialueella: alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat, tekniset tilat, väestönsuojatilat, katsomotilat, lämmittämättömät aulatilat, varastotilat, jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat, sosiaalitilat, ulkoliikunta-alueita palvelevat yleiset puku- ja pesutilat sekä huoltotilat.

 

 

Päätöshistoria

 

Valtuusto 22.03.2021 § 39

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto hyväksyy 10.6.2020 päivätyn ja
18.2.2021 muutetun Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7260, 12. kaupunginosassa Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue 210807.

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 71

 

ätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 10.6.2020 päivätyn ja
18.2.2021 muutetun Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion
asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7260, 12. kaupunginosassa
Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue 210807.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.02.2021 § 27

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan muu-tosehdotuksesta, alue 210807,

2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 10.6.2020 päivätyn ja 20.1.2021 muutetun Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7260, 12. kaupunginosassa Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue 210807,

3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, 8 000 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 766,67 euroa, eli yhteensä 8 766,67 euroa tämän päätöksen yhteydessä.

 

Käsittely Keskustelun aluksi esittelijä teki asiaan seuraavat kaavamääräyksiä koskevat lisäykset ja muutokset: PYSÄKÖINTI Lisäys lainausmerkeissä: Pysäköintilaitokseen, "kortteliin 12278", on rakennettava vähintään 850 autopaikkaa. Poistetaan lainausmerkeissä: "Kaikki nämä autopaikat ovat nimeämättömiä ja vuorottaiskäytössä." Lisätään kohtaan "AK-korttelit" loppuun seuraava: "Vähimmäisvaatimuksen mukaiset autopaikat tulee osoittaa korttelin 12278 pysäköintilaitoksesta. Autopaikoista vähintään 150 tulee osoittaa erillisestä, vain AK-kortteleille varatusta tilasta. Näihin paikkoihin ei tule soveltaa vuorottaispysäköintiperiaatetta. Loput paikat tulee osoittaa pysäköintilaitoksesta nimeämättöminä vuorottaispysäköintiperiaatteella erillisin sopimuksin." Lisätään kohtaan AK-korttelialue, 5§:n loppuun: "Melulta suojaavien rakenteiden tulee olla samaa laatutasoa korttelin muun arkkitehtuurin kanssa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää katutilan viihtyisyyteen ja näkymiin. Pitkiä julkisivuja tulee rytmittää esimerkiksi aukotusten avulla. Rakennusten kadun puoleiselle alueelle tulee varata riittävä tila kasvillisuudelle, jotta katutilasta muodostuu vehreä.

 

Louhelainen Karimäen kannattaman teki seuraavan päätöskohtaa koske-van lisäysehdotuksen: "4) jatkosuunnittelussa huomioidaan, että tapahtumien pysäköinti ei heikennä asukkaiden pysäköintimahdollisuuksia."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko lisäysehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Esittelijän ehdotus lautakunnan kokouksessa tekemällä lisäyksellä hyväksyttiin seuraavasti:

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan muu-tosehdotuksesta, alue 210807,

2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 10.6.2020 päivätyn ja 20.1.2021 muutetun Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7260, 12. kaupunginosassa Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue 210807,

3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, 8 000 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 766,67 euroa, eli yhteensä 8 766,67 euroa tämän päätöksen yhteydessä.

4
jatkosuunnittelussa huomioidaan, että tapahtumien pysäköinti ei heikennä asukkaiden pysäköintimahdollisuuksia.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.02.2021 § 12

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan muu-tosehdotuksesta, alue 210807,

 

2

hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 10.6.2020 päivätyn ja 20.1.2021 muutetun Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7260, 12. kaupunginosassa Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue 210807,

 

3

ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, 8 000 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 766,67 euroa, eli yhteensä 8 766,67 euroa tämän päätöksen yhteydessä.

 

Käsittely Keskustelun aikana puheenjohtaja Oilan kannattaman ehdotti asian jättämistä pöydälle lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta:
päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lautakunnan seuraavaan 18.2.2021 pidettävään kokoukseen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.01.2021 § 6

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan muutosehdotuksesta, alue 210807,

 

2

hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 10.6.2020 päivätyn ja 20.1.2021 muutetun Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7260, 12. kaupunginosassa Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue 210807,

 

3

ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, 8 000 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 766,67 euroa, eli yhteensä 8 766,67 euroa tämän päätöksen yhteydessä.

 

Päätös 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lautakunnan seuraavaan 3.2.2021 pidettävään kokoukseen.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.6.2020 § 88

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet on annettu Tapiolan jalkapallostadionin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, alue 210807,

 

2

hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 10.6.2020 päivätyn Tapiolan jalkapallostadion - Hagalunds fotbollsstadion asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7260, 12. kaupunginosassa Tapiola ja 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue 210807,

 

3

pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Päätös 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format