Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 19.04.2021/Paragraf 132

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 132

Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 12.4.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 12.4.2021 § 21

Päätin muuttaa hallinto ja lakiasiat -vastuuyksikön avoimen lakimiehen virkavakanssin (vak. 013003) kelpoisuusehdoksi oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto alkaen 15.4.2021

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 9.4.2021 § 20

Rekrytointilisän maksaminen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla, Henkilöstöyksikkö, Henkilöstön kehittäminen -vastuualue

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 9.4.2021 § 19

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luvun II § 10 1 mom. mukaiset tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset, Henkilöstöyksikkö, henkilöstöpalvelut -vastuuyksikkö palkanlaskenta - vastuualue

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 16.4.2021 § 36

Espoon kaupungin lausunto Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 14.4.2021 § 33

Lausuntopyyntö Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 13.4.2021 § 32

Erityisavustusten haku maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan 2021

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 13.4.2021 § 31

Vuoden 2021 huippu-urheilun tuki

 

Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Talousasiat) 13.4.2021 § 4

Sijoituksen tekeminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinnin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon

 

Perusturvajohtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 14.4.2021 § 16

Harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien maksaminen sosiaali- ja terveystoimessa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 9.4.2021 § 15

Rekrytointilisän maksaminen Sosiaali- ja terveystoimessa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 30.3.2021 § 14

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sosiaali- ja terveystoimessa

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 14.4.2021 § 7

Asiantuntijakoulutuksen hankinta

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 14.4.2021 § 6

Asiantuntijapalvelun hankinta (projektipäällikkö)

 

Perusturvajohtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 14.4.2021 § 5

Asiantuntijapalvelun hankinta (palvelumuotoilija)

 

Sivistystoimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Kulttuurilautakunnan pöytäkirja 13.4.2021

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 13.4.2021 § 20

Tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvan määräaikaisen tehtävälisän maksaminen sivistystoimessa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 13.4.2021 § 19

Kulttuurin tulosyksikön kaupunginmuseon markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan toimen ja nimikkeen (vakanssinumero 454019) muuttaminen suunnittelijan toimeksi ja nimikkeeksi 1.5.2021 alkaen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 13.4.2021 § 18

Kulttuurin tulosyksikön kaupunginmuseon vastaavan näyttelymestarin toimen, nimikkeen ja kelpoisuuden (vakanssinumero 454022) muuttaminen museomestarin toimeksi, nimikkeeksi ja kelpoisuudeksi 13.4.2021 alkaen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 13.4.2021 § 17

Kulttuurin tulosyksikön kaupunginmuseon museomestarin toimien kelpoisuuksien (vakanssinumero 454013, 454025) muuttaminen 13.4.2021 alkaen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 13.4.2021 § 16

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajan virkojen nimikemuutokset 1.8.2021 alkaen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Hankinta-asiat) 15.4.2021 § 11

Monikon irtokalusteiden hankinta

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 15.4.2021 § 41

Aiesopimuksen solmiminen MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 14.4.2021 § 40

Päätös erityisavustuksen hakemisesta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 14.4.2021 § 38

Valtionavustus, nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistävät hankkeet

 

Sivistystoimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 9.4.2021 § 37

Perusopetuslain 20 a §:n mukaiset poikkeukselliset opetusjärjestelyt Espoon kaupungin yläkouluissa

 

Teknisen toimen johtaja:

 

Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 15.4.2021 § 7

Nimikkeen muutokset teknisen ja ympäristötoimen toimialalla alkaen 2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 16.4.2021 § 21

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen As Oy Raijalaxin varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 16.4.2021 § 20

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Valurinkujan Paikoitus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 13.4.2021 § 19

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Kaupinkallion Paikoitustalo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 13.4.2021 § 18

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Tapiolan Keskustorni Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 13.4.2021 § 17

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen As Oy Piispankodin varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 13.4.2021 § 16

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Tapiolan Pankkitalo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 7.4.2021 § 15

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Nuuksiokeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.4.2021

 

Teknisen toimen johtajan päätöspöytäkirja (Yleiset asiat) 6.4.2021 § 14

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.4.2021

 

Päätös  Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format