Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 57

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 57

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet

 

 

Beslut Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

 

Redogörelse Fullmäktige hade sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och daterats 6.5.2021 och som utsänts till fullmäktigeledamöterna.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format