Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 17.05.2021 klo 17:32 - 22:39 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
57   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
58   Val av protokolljusterare
59   Begäran om avsked och fyllnadsval: ersättare i direktionen för räddningsverket
60 Behandling av utvärderingsberättelsen för 2020
61 Revisionsberättelsen för 2020, godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2020
62 Bokslutet för 2020 och behandling av resultatet
63   Rapportering om åtgärderna i programmet KulturEsbo 2030 samt uppdatering av programmet
64 Ansökan hos miljöministeriet om tillstånd att inlösa ett outbrutet område på fastighet nr 49-402-10-2 i Hästkärr
65 Godkännande av Ängsbroliden, detaljplaneändring, i stadsdel 15 Ängskulla, område nr 212219
66 Fråga om balans i gamla förorter vid kompletterande byggande (Bordlagt 26.4.2021)
67 Motion om att utreda möjligheten att inrätta en hundskog i Esbo
68   Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ledamot Uppgift
Mykkänen Kai ordförande
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Ahtola Anitra ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Ali Abdirahman ledamot
Ali Habiba ledamot
Anthoni Mari ledamot
Elo Simon ledamot
Elo Tiina ledamot
Erämaja Elias ledamot
Gestrin Christina ledamot
Granberg Fred ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Hellström Martti ledamot
Hertell Sirpa ledamot
Holma Jussi ledamot
Hopsu Inka ledamot
Hosia Helka ledamot
Hyrkkö Saara ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jalonen Jaana ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Kasvi Jyrki ledamot
Kauma Pia ledamot
Kauste Mika ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo ledamot
Kiijärvi Laura ledamot
Kilpi Jukka ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Konttas Hanna ledamot
Koponen Noora ledamot
Kähärä Juhani ledamot
Laakso Mikko ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Luhtanen Leena ledamot
Lönnqvist Bo ledamot
Markkula Markku ledamot
Mustakallio Kristiina ledamot
Nevanlinna Risto ledamot
Niemi Marika ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Oila Kimmo ledamot
Pakarinen Riikka ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Partanen Henna ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Pursula Tiina ledamot
Raunu Päivi ledamot
Rossi Yrjö ledamot
Rukko Anna ledamot
Ruoho Veera ledamot
Råman Diana ledamot
Sistonen Markku ledamot
Soini Timo ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Torkki Markus ledamot
Uotila Kari ledamot
Viljakainen Paula ledamot
Virtanen Rauli ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Wessman Jaana ledamot
Åkerlund Kirsi ledamot
Özdemir Ekim ledamot
Aho Tuomas ersättare
Holst Jan ersättare
Wanne Elina ersättare
Virolainen Juho representant för ungdomsfullmäktige
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Svahn Sanna omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Isotalo Olli teknisk direktör
Syrjänen Markus förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Konttas Ari finansieringsdirektör
Pajakoski Johanna kommunikationschef
Ala-aho Virpi stadsrevisor
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare