Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 63

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

6848/12.02.01/2021

 

 

 

Fullmäktige 17.05.2021 § 63

 

 

§ 63

Rapportering om åtgärderna i programmet KulturEsbo 2030 samt uppdatering av programmet

 

Beredning och upplysningar:

 

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag  

 

Föredragningslistan kompletteras efter stadsstyrelsens beslut 10.5.2021.

 

 

Behandling 

 

Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade remitterat ärendet för ny beredning vid sitt möte 10.5.2021, vilket innebär att det inte finns något förslag av stadsstyrelsen i ärendet till fullmäktige och att behandlingen av ärendet på detta möte således förfaller.

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Ärendet ströks från föredragningslistan.

 

 

Redogörelse 

 

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format