Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 46

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 46

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet

 

Beslut Ordföranden konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

 

Redogörelse Nämnden Svenska rum hade sammankallats genom en möteskallelse 3.6.2021. Kallelsen var undertecknad av nämndens ordförande och hade sänts till nämndens ledamöter och andra som har rätt att närvara. Föredragningslistan hade även sänts till ersättarna för kännedom.

 

(Enligt Esbo stads förvaltningsstadga del II, § 3 och § 10)

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format