Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 14.06.2021/Paragraf 213

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

8482/00.01.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 213

 

 

§ 213

Hallintosäännön VII osan tarkistaminen (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kammonen Riitta-Liisa

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto tarkistaa hallintosäännön VII osan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä seuraavasti:

1
luottamushenkilöiden palkkioita korotetaan 7,58 prosenttia siten, että palkkiot pyöristetään lähimpään ylempään viiteen euroon,

2
luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 6 §:n 2 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimiessa päätoimisesti palkka on 5 500 euroa kuukaudessa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimiessa osa-aikaisesti palkka on 2 900 euroa kuukaudessa ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan 2 400 euroa kuukaudessa.

3
tarkistukset tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen.

 

 

Käsittely  Ahlfors teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

"Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto tarkistaa hallintosäännön VII osan luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä seuraavasti:

1 luottamushenkilöiden palkkiot pysyvät ennallaan.

2 luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 6 §:n 2 momentin mukaiset kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien palkat pysyvät ennallaan."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Ahlforsin ehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Selostus Paikkajakotoimikunta on päättänyt kokouksessaan 28.4.2021 suosittaa, että luottamushenkilöiden palkkiota korotetaan 7,58 prosenttia niin, että valtuuston jäsenen kokouspalkkio on korotuksen jälkeen 355 euroa. Muita palkkioita korotetaan vastaavasti ja pyöristetään viiden euron tarkkuuteen. Korotukset lasketaan virkatyönä luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöön valtuuston päätöksen jälkeen.

 

Lisäksi paikkajakotoimikunta on päättänyt kokouksessaan 27.5.2021 suosittaa, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkio korotetaan osa-aikaisena 2 900 euroon ja 5 500 euroon kokopäiväisenä tehtävänä ja varapuheenjohtajien palkkio 2 400 euroon.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format