Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 31.05.2021/Paragraf 193

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8062/01.01.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 31.05.2021 § 193

 

 

§ 193

Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kunnas Jere

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus perustaa uudet virat ja hyväksyy uudet toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset liitteiden mukaisesti.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2021 talousarvioon sisältyvistä uusista viroista ja toimista sekä virkoja ja toimia koskevista muutoksista ja lakkautuksista kokouksessaan 14.12.2020. Talousarvioesityksissä huomioitiin Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteet.  

 

Kevään kuluessa on suunniteltu ja lähdetty toteuttamaan toimenpiteitä TakE-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Osa toimenpiteistä edellyttää esimerkiksi ostopalveluista luopumista ja toiminnan ottamista kaupungin omaksi toiminnaksi. Lisäksi toteutetaan TakE-toimenpiteiden rinnalla jo käynnissä olevia tehtävärakenteellisia muutoksia sekä esimerkiksi vakinaistetaan pitkään määräaikaisesti hoidettuja tehtäviä. Näihin toimenpiteisiin liittyen tuodaan nyt päätettäväksi yhteensä 88 uuden viran ja toimen perustaminen sekä 86 virkaa ja toimea koskevaa muutosta.

 

Sivistystoimi

 

Sivistystoimeen esitetään 46 uutta virkaa ja toimea, joilla vakinaistetaan määräaikaista opetushenkilöstöä sekä muutetaan tuntipalkkaisena ja tuntityönä hoidettuja tehtäviä kuukausipalkkaisiksi. Uusista viroista ja toimista 38 kohdentuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, jossa edellä mainittujen syiden lisäksi uusia virkoja ja toimia tarvitaan oppilaanohjaukseen sekä uuden esiopetusryhmän perustamiseen.

 

Sivistystoimen virkoja ja toimia koskevat 26 muutosta kohdentuvat pääsääntöisesti suomenkieliseen varhaiskasvatukseen (22) liittyen varhaiskasvatuksen tehtävärakennemuutokseen. Lisäksi kolme muutosta tehdään liikunta- ja nuorisopalveluissa ja yksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä.

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

Sosiaali- ja terveystoimeen esitetään 26 uutta virkaa ja toimea. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikön lapsiperheiden erityispalveluihin perustetaan uusi ympärivuorokautisen vaativahoitoisten lasten asumisyksik. Tämä on osa perhe- ja sosiaalipalvelujen Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa, jolla vähennetään ostopalvelukustannuksia vahvistamalla kaupungin omaa toimintaa.

 

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimessa esitetään 52 virkaa ja toimea koskevaa muutosta. Suurin osa (44) tehdään perhe- ja sosiaalipalveluissa, jossa muutetaan esimerkiksi 30 lastensuojelussa toimivaa ohjaajaa lastensuojelun sosiaaliohjaajiksi. Loput muutokset tehdään vanhusten palveluissa (3) ja terveyspalveluissa (5).

 

Tekninen ja ympäristötoimi

 

Teknisessä ja ympäristötoimessa esitetään kolme toimea koskevaa muutosta. Yhtä esitetään toimialan esikunnan tonttiyksikössä ja kaksi kaupunkitekniikan keskuksessa.

 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja konsernihallinto

 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle esitetään 16 uutta virkaa ja toimea. Näistä kahdeksan on palomiehen tehtäviä ja kahdeksan ensihoitajan tehtäviä. Uusilla viroilla ja toimilla ylläpidetään pelastuslaitoksen toimintavalmiutta etenkin sijaistustilanteissa ja samalla säästetään ylityökustannuksista.

 

Lisäksi Länsi-uudenmaan pelastuslaitoksella esitetään neljää ja konsernihallinnon asiakirjahallinnossa yhtä virkaa koskevaa muutosta.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format