Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Protokoll 17.06.2021/Paragraf 41

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

Kompletterande
  Arviointikertomus 2020

647/00.03.00/2021

 

 

 

Ympäristölautakunta 17.06.2021 § 41

 

 

§ 41

Ympäristölautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Söderman Tarja

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Ympäristölautakunta:

1
merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen,

2
toteaa, että arviointikertomuksessa ei esitetä ympäristölautakuntaa tai ympäristökeskusta koskevia huomautuksia.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Ympäristölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Tarkastuslautakunta on laatinut vuoden 2020 arviointikertomuksen. Kaupunginvaltuusto on 17.5.2021 pitämässään kokouksessa velvoittanut kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi sekä toimittamaan ne valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaisesti valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan vuosittain laatima näkemys kaupunginhallituksen ja muiden kaupungin viranomaisten onnistumisesta valtuuston tahdon toteuttamisessa vuonna 2020.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format