Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 23

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6748/02.02.00/2020

 

 

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta 10.06.2021 § 23

 

 

§ 23

Liikunta- ja nuorisolautakunnan investointiesitys: Koneet ja kalusto vuosille 2022 - 2026

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ikävalko Jarmo

Puronen Arja
Peltonen Kaisa Karoliina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Merra Martti

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta esittää varattavaksi valmisteltaessa vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023 - 2026 taloussuunnitelmaa liitteen mukaisesti määrärahaa kone- ja kalustohankintoihin sekä uusien ja peruskorjattavien liikunta- ja nuorisotilojen ensikertaisiin kalustamisiin.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Liikunta- ja nuorisolautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Koneiden ja kaluston tehtäväalueella esitetään ainoastaan ne hankinnat, jotka kuuluvat poistonalaiseen irtaimistoon ja joita ei hankita leasing-menettelyllä. Näihin sisältyvät toimitilojen ensikertainen kalustaminen (pois lukien normaalikäytössä kuluvat tarvikkeet), liikennevälineet, liikkuvat työkoneet ja laitteet sekä koneet ja laitteet, jotka on katsottava pitkävaikutteisiksi (käyttöikä yli 3 vuotta) poistonalaiseksi käyttöomaisuudeksi ja joiden veroton yksikköhankintahinta on vähintään 10 000 euroa. Poistonalaiseen käyttöomaisuuteen luetaan myös em. laitteiden perusparannukset.

 

Koneiden ja kaluston budjetoinnissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita sekä valtuuston hyväksymää ja kaupunginhallituksen tarkistamaa poistosuunnitelmaa.

 

Tilojen käyttäjälautakunnat tekevät esityksen toimitilojen ensikertaisesta kalustamisesta, jolla tarkoitetaan uuden tai peruskorjatun toimitilan toiminnalliseen käyttökuntoon saattamista. Ensikertaiseen kalustamiseen ei kuulu tilojen toiminnallinen varustelu. Ensikertaiseen kalustamiseen tulee sisällyttää myös mm. sellaiset vuokratilojen kiinteät laitteet, joita vuokranantaja ei toteuta (esim. turvalaitteet).

 

Myöhemmin toimitiloihin hankittavaa kalustoa kohdellaan normaalina käyttötalouteen kuuluvana hankintana. Ensikertainen kalustaminen ei sisällä myöskään sellaisia vähäarvoisia käyttötarvikkeita, joita hankitaan vuosittaista kulutusta varten tai aiemman esineistön korvaamiseksi tai täydentämiseksi.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format