Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikunta- ja nuorisolautakunta
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 22

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6747/02.02.02/2020

 

 

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta 10.06.2021 § 22

 

 

§ 22

Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Penttinen Jukka

Puronen Arja
Latva-Äijö Annika

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Merra Martti

 

Liikunta- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi liikunta- ja nuorisolautakunnan sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion, strategian osavuosikatsaus 1:n tilanteessa 30.4.2021.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Liikunta- ja nuorisolautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain pl. osavuosikatsausten raportointikuukaudet. Kuukausiraportti sisältää keskeiset tiedot toimintaympäristön kehityksestä, ennusteen ja analyysin talousarvioin käyttötalouden ja investointien toteutumisesta, poikkeamista, poikkeamien syistä ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä.

 

Kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja lautakunnille laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa arvioidaan palvelutuotannon kokonaiskehitystä Patu-raportoinnin kautta.  Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi.

 

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta raportoidaan kvartaaleittain kaupungin johtoryhmälle sekä puolivuosittain valtuustolle. Ohjelman ensimmäisen vuoden ensimmäisessä raportoinnissa arvioidaan ja ennustetaan toimenpiteiden tuottavuus-(€) tavoitteen saavuttamista ja toimenpiteiden etenemistä ja toteutumista vuoden 2021 aikana. 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format