Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto
Protokoll 02.06.2021/Paragraf 29

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

8144/12.06.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto 02.06.2021 § 29

 

 

§ 29

Asukaspuistotoiminnan kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Malmström Sanna

Konttinen Nina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto keskustelee ja merkitsee tiedoksi asukaspuistotoiminnan kehittämistä koskevan esittelyn.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaosto

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Asukaspuistotoimintaa ei ole systemaattisesti arvioitu eikä kehittämissuunnitelmaa ole laadittu useaan vuoteen. Tällä hetkellä asukaspuistotoiminnasta ei ole saatavilla ajantasaisia asiakaskyselyn tuloksia.

 

Asukaspuistotoiminnan palvelukuvaus on päivitetty yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa 2019-2020. ?

 

Valtuuston hyväksymän Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman mukaan avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa kehitetään asukaspuistojen yhteydessä yhdessä kunkin alueen lapsiperheiden kanssa huomioiden perheiden erilaiset tarpeet ja sosioekonomiset taustat. Avoimien päiväkotien toiminta integroidaan osaksi asukaspuistojen toimintaa

Avoin päiväkotitoiminta siirtyi osaksi asukaspuistotoimintaa vuoden 2021 alusta. Kehittämissuunnitelman avulla luodaan tavoitteet ja visio espoolaiselle asukaspuistotoiminnalle. Asukaspuistotoiminnan kehittämisessä hyödynnetään avoimien päiväkotien toimintaa ja henkilöstön osaamista.  Myös asiakaskunnassa tapahtuneet muutokset (monimuotoisuus ja erilaiset tarpeet) haastavat arvioimaan toimintaa uudelleen. ?

 

Espoolaisen perhekeskustoiminnan kehittäminen on käynnistynyt keväällä 2021 ja asukaspuistoilla on keskeinen rooli uudessa perhekeskustoiminnassa. ?

Asukaspuistotoiminnan kehittäminen on yksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen vuoden 2021 tuloskorttitavoitteista. Asukaspuistojen toimintaa kehitetään yhdessä asukkaiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kanssa?.

 

Vuoden 2021 aikana laaditaan asukaspuistojen kehittämissuunnitelma ja käynnistetään kehittämistyö kaikissa Espoon asukaspuistossa. Kehittämistyö on käynnistynyt keväällä 2021. Asukaspuistojen henkilöstölle on järjestetty työpaja, jossa kerättiin ideoita ja ajatuksia tulevaisuuden asukaspuistosta. Asukaspuistoissa on laadittu omat sidosryhmäkartoitukset, joiden pohjalta lähdetään kehittämään yhteistyötä, toimintaa ja palveluja.

 

Asukkailta, kuntalaisilta ja yhteistyökumppaneilta kerätään ideoita ja ajatuksia Facebookin kautta. 

 

Asukaspuistotoiminnan kehittäminen ja uudistaminen käynnistyy syksyllä 2021 kaikissa asukaspuistoissa. Kehittämissuunnitelma julkaistaan syksyllä 2021 espoo.fi -sivustolla.

 

Kehittämistyötä esitellään kokouksessa ja jaoston jäsenillä on mahdollisuus esittää omia toiveitaan kehittämisen osalta.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format