Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Protokoll 09.06.2021/Paragraf 119

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8185/03.00.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.06.2021 § 119

 

 

§ 119

Espoon sivistystoimen lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslain muuttamisesta koskien varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tuen järjestämistä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mattila Virpi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää antaa Espoon sivistystoimen lausunnon hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslain muuttamisesta koskien varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tuen järjestämistä liitteen mukaisesti.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut lausuntokierroksen koskien hallituksen esitystä eduskunnalle varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Lausunto tulee jättää lausuntopalveluun viimeistään 11.6.2021.

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että siinä säädettäisiin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen rakenteesta nykyistä tarkemmin. Lakiin ehdotetaan luotavaksi nykyistä vahvempi jatkumo esi- ja perusopetukseen. Lakiin esitetään lisättäväksi uusi 3 a luku, jossa säädettäisiin lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksen tekemisestä sekä muutoksenhausta.

 

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format