Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Protokoll 14.12.2020/Paragraf 400

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6498/01.01.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 400

 

 

§ 400

Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset vuonna 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kunnas Jere

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus perustaa uudet virat ja hyväksyy uudet toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset liitteiden mukaisesti.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Valtuusto hyväksyi 3.12.2020 Espoon kaupungin talousarvion vuodelle 2021. Lokakuussa 2020 valtuusto hyväksyi Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman, jossa henkilöstöresurssien kasvu kohdennetaan pääsääntöisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen palveluihin. Näissäkin henkilötyövuosien kasvua hillitään. Nyt päätettäväksi tuotavat ja vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset noudattelevat TakE-ohjelman tavoitteiden toteuttamista. Vuoden 2021 talousarvioon liittyen esitetään kaupunginhallitukselle yhteensä 147 uuden viran ja toimen perustamista ja virkoja ja toimia koskevia muutoksia yhteensä 93.

 

Sivistystoimi

 

Sivistystoimeen esitetään 71 uutta virkaa ja toimea. Lisäksi sivistystoimessa esitetään 55 virkaa ja toimea koskevaa muutosta. Uusista viroista ja toimista 30 on vuokratyönä ostettujen koulunkäynti- ja erityiskoulunkäyntiavustajien tehtävien siirtämistä kaupungin oman henkilöstön toteuttamaksi. Muut uudet virat ja toimet kohdentuvat pääsääntöisesti muuhun opetukseen sekä varhaiskasvatukseen.

  

Virkoja ja toimia koskevia muutoksia esitetään 55, joista eniten suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Myös kulttuurin tulosyksikössä sekä liikunta- ja nuorisopalveluissa tehdään yksittäisiä muutoksia.

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

Sosiaali- ja terveystoimeen esitetään 57 uuden viran ja toimen perustamista kuntalaisille tarjottaviin peruspalveluihin. Uusia virkoja ja toimia esitetään perhe- ja sosiaalipalveluihin (20) ja vanhusten palveluihin (37).

 

Sosiaali- ja terveystoimessa esitetään lisäksi yhteensä 16 virkaa ja toimea koskevaa muutosta.

 

Tekninen ja ympäristötoimi

 

Tekniseen ja ympäristötoimeen esitetään kuuden toimen perustamista tuntipalkkaisesta kuukausipalkkaiseksi siirtyneille sekä yhtä ennakoivan rekrytoinnin virkaa, johon sisältyy myöhemmin avoimeksi jäävän viran lakkautus. Lisäksi esitetään kolmea virkaa ja toimea koskevaa muutosta.

 

Konsernihallinto

 

Konsernihallintoon esitettävillä uusilla viroilla ja toimilla (6) vahvistetaan konserniohjausta ja valmiussuunnittelua sekä vakinaistetaan aiemmin määräaikaisesti hoidettua toimintaa elinkeino ja kaupunkikehitys -yksikössä. Lisäyksissä huomioidaan Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman tavoitteet siten, että vuoden kuluessa jätetään vastaavasti täyttämättä esimerkiksi eläkkeelle jäämisen seurauksena avoimeksi jääviä virkoja ja toimia.

 

Virkoja ja toimia koskevia muutoksia esitetään 17, joista seitsemän rahoitus ja talous -yksikössä, viisi hallinto ja kehittäminen -yksikössä, neljä henkilöstöyksikössä ja yksi elinkeino ja kaupunkikehitys -yksikössä.

 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle esitetään seitsemää uutta virkaa ja toimea, joista kuusi sijoittuu ensihoitoon ja yksi tukipalveluihin. Lisäksi esitetään kahta toimea koskevaa muutosta.

Päätöshistoria

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format