Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 12

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


316/12.01.00/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 18.02.2021 § 12

 

 

§ 12

Esbo stads utlåtande gällande utredning om gymnasiediplom

 

Beredning och upplysningar:

Erma Tapio

Enbacka Heidi
Tuulosniemi Susan

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Nämnden Svenska rum antecknar för kännedom utlåtande angående gymnasiediplom (VN/2062/2020).

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Undervisnings- och kulturministeriets utnämnda utredningsgrupp för gymnasiediplom lämnade 12.1.2021 in sin utredning till ministeriet. I utredningen finns en beskrivning om hurdan diplomens situation är just nu samt förslag om hur systemet med gymnasiediplom kunde utvecklas samt de ändringsbehov och kostnader som uppstår genom utvecklingen. Undervisnings- och kulturministeriet har bett om ett utlåtande gällande utredningen om gymnasiediplom. Utlåtandet ges i undervisnings- och kulturministeriets elektroniska system genom att svara på flervalsfrågor. Esbo stads utlåtande har beretts i bildningssektorn, resultatenheten för den finska utbildningen och resultatenheten för svenska bildningstjänster. I utlåtandet understöds i regel utvecklingen och förstärkandet av systemet med gymnasiediplom i enlighet med utredningen. Avvikande från utredningen understöds inte förslaget om att gymnasiediplom kunde ersätta ett av de fem obligatoriska ämnen i studentexamen.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format