Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 17.05.2021/Paragraf 61

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


6746/02.02.01/2020

 

 

 

Fullmäktige 17.05.2021 § 61

 

 

§ 61

Revisionsberättelsen för 2020, godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2020

 

Beredning och upplysningar:

Ala-aho Virpi

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag  Revisionsnämnden

 

Fullmäktige

1
antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden 1.1-31.12.2020,

2
godkänner bokslutet för år 2020,

3
beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemän ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2020.

 

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Fullmäktige:
Revisionsnämnden förslag godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Stadens ansvariga revisor OFGR, CGR Tiina Lind presenterar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1.1-31.12.2020. Under behandlingen av ärendet närvarar även OFGR, CGR Eeva Koivula.

 

Enligt kommunallagen ska bokslutet föreläggas fullmäktige före utgången av juni månad. I samband med detta behandlas revisionsberättelsen och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Bokslutet bereds av stadsstyrelsen och revisionsberättelsen och ärendet om ansvarsfrihet bereds av revisionsnämnden.

 

 

 

Enligt 125 § i kommunallagen ska revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Revisionsberättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande tjänsteinnehavarna (de redovisningsskyldiga).

 

Revisionsberättelsen för 2020 delas ut vid sammanträdet.

 

 

 

Beslutshistoria

 

Revisionsnämnden 28.4.2021 § 55

 

 

 

Förslag 

 

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att

fullmäktige

1
antecknar för kännedom revisionsberättelsen för redovisningsperioden 1.1-31.12.2020,

2
godkänner bokslutet för år 2020,

3
beviljar förvaltningsorganens medlemmar och uppgiftsområdenas ledande tjänstemän ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2020.

 

 

 

Behandling Stadens ansvariga revisor OFGR, CGR Tiina Lind presenterade revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1.1-31.12.2020. Under behandlingen av ärendet närvarade även OFGR, CGR Eeva Koivula.

 

 

Beslut

Revisionsnämnden godkände enhälligt föredragandens förslag.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format