Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 57

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

1798/00.02.01/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 10.06.2021 § 57

 

 

§ 57

Beslut, brev och aktuella ärenden

 

Beredning och upplysningar:

Pullinen Paula

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum antecknar för kännedom följande hemställan som fullmäktige godkände 26.4.2021:

§ 47
Godkännande av slutrapporten om tillgänglighetsprogrammet 2017-2020
- Fullmäktige hemställer att staden i sin verksamhet för att främja tillgänglighet också starkare och i större utsträckning än tidigare, inom alla stadens tjänster och sektorer, beaktar alla tillgänglighetsfrågor, till exempel barn, unga och vuxna som lider av sensorisk belastning på grund av funktionsvariationer.
- Fullmäktige hemställer att staden i sin verksamhet för att främja tillgänglighet beaktar också företagarna i alla stadens tjänster och sektorer.

§ 53
Fråga om ingripande i våld i skolan
- Fullmäktige hemställer att alla skolor och läroanstalter i Esbo utarbetar lagenliga, egna jämställdhets- och likabehandlingsplaner för att man också ska ingripa i de bakgrundsorsaker som eventuellt påverkar mobbning. Skolorna stöds i utarbetandet av planerna.

§ 54
Motion om en enhetlig verksamhetsmodell för skolorna för förebyggande av mobbning och våld, hantering av situationer samt myndighetssamarbete
- Fullmäktige hemställer att vårdnadshavarna som en del av planen "Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - Ei kiusaamiselle" (Mot en stark gemenskap tillsammans - nej till mobbning) delaktiggörs och engageras starkare än för närvarande också i de mobbningsförebyggande åtgärderna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

I Esbo stads förvaltningsstadga, del I Förtroendeorganen, 7 § Fullmäktigeledamöternas motioner och budgetmotioner konstateras:

 

"De svar på motioner som fullmäktige godkänt och de hemställningar som fullmäktige gjort för svaren ska sändas för kännedom till de nämnder och enheter i stadskoncernen vilkas sektorer motionerna gäller. De godkända svaren med tillhörande hemställningar ska beaktas i beredningen av stadens verksamhetsplan och budget."

 

Fullmäktiges protokoll 26.4.2021 kan som helhet läsas via denna länk.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format