Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 10.06.2021/Paragraf 48

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8185/03.00.00/2021

 

 

 

Nämnden Svenska rum 10.06.2021 § 48

 

 

§ 48

Esbo bildningssektors utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik i fråga om ordnande av stöd för barn i småbarnspedagogik

 

Beredning och upplysningar:

Saloranta-Eriksson Outi

Mattila Virpi

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Bildningsdirektör Rinta-aho Harri

 

Nämnden Svenska rum beslutar ge ett utlåtande av Esbo bildningssektor om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik i fråga om ordnande av stöd för barn i småbarnspedagogik i enlighet med bilagan.

 

 

Behandling 

 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat en remissbehandling om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik. Utlåtandet ska lämnas in till utlåtandetjänsten senast 11.6.2021.

 

I propositionen föreslås det att lagen om småbarnspedagogik ändras så att den innehåller närmare bestämmelser om rätten till det stöd som barnet behöver inom småbarnspedagogiken och om stödstrukturen inom småbarnspedagogiken. Det föreslås att det i lagen skapas en starkare kontinuitet än för närvarande i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Det föreslås att till lagen fogas ett nytt 3 a kap. där det föreskrivs om barnets rätt till stöd inom småbarnspedagogiken, om det stöd som ges och om genomförandet av stödet samt om bedömning av stödbehovet, om fattande av förvaltningsbeslut och om sökande av ändring.

 

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för år 2022 och avses bli behandlad i samband med den.

 

Lagen avses träda i kraft 1.8.2022.

 

 

Beslutshistoria

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format