Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 07.06.2021/Paragraf 48

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


7852/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.06.2021 § 48

 

 

§ 48

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Penttinen Jukka

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
määrää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 16.6.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen hallintopäällikkö Tiina Pesosen

2
antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:
- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistetaan
- tilikauden tulos 2 983 386,18 euroa siirretään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi
- hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2020
- hallituksen jäsenten palkkioita ei muuteta
- hallitukseen nimetään toimikaudeksi 2021-2023 Jan Holst (kok.) ja Jarno Lappalainen (vihr.). Lisäksi esitetään, että Holst nimetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Lappalainen varapuheenjohtajaksi hallitukseen
- päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

 

 

Käsittely 

Vuornos Laakson kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: "Hallitukseen nimetään jatkamaan Jan Holst (Kok.) ja Jarno Lappalainen (Vihr.) ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti, joka pidetään, kun uudet luottamushenkilöt on valittu kuntavaalien jälkeen puolueiden paikkajakoneuvotteluissa. Lisäksi esitetään, että Holst nimetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Lappalainen varapuheenjohtajaksi hallitukseen."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuornoksen ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksyneen sen.

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1
määrätä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 16.6.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen hallintopäällikkö Tiina Pesosen

2
antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet:
- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2020 vahvistetaan
- tilikauden tulos 2 983 386,18 euroa siirretään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi
- hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2020
- hallitukseen nimetään jatkamaan Jan Holst (Kok.) ja Jarno Lappalainen (Vihr.) ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti, joka pidetään, kun uudet luottamushenkilöt on valittu kuntavaalien jälkeen puolueiden paikkajakoneuvotteluissa. Lisäksi esitetään, että Holst nimetään hallituksen puheenjohtajaksi ja Lappalainen varapuheenjohtajaksi hallitukseen
- hallituksen jäsenten palkkioita ei muuteta
- päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

 

 

Selostus 

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.6.2021 klo 17.00 alkaen. Osallistumista etäyhteydellä suositellaan.

 

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädyttyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö voi harjoittaa pääomasijoitustoimintaa ammattikorkeakoulun tavoitteita edistäviin yrityksiin.

Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiön mahdollisesti tuottama voitto on aina siirrettävä voitto- ja tappiotilille sekä käytettävä ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen.

 

 

Yhtiön osakkaat ja osakemäärät ovat seuraavat:

 

Osakkaat

Osakemäärä

 

 

Espoon kaupunki

8889

Vantaan kaupunki

8889

Hyvinkään kaupunki

1185

Porvoon kaupunki

1037

Kauniaisten kaupunki

987

Kirkkonummen kunta

987

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

3682

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia

1185

Invalidiliitto ry

592

 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsittely

 

Tilinpäätös vuodelta 2020

 

Laurean liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 4,8 %. Valtion perusrahoitus oli 46,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta 2 miljoonaa euroa.

 

Toimintakulut olivat yhteensä 53,4 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 1,8 %. Henkilöstökulut 38,0 miljoonaa euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 6,7 %. Toiminnan muut kulut olivat 14,8 miljoonaa euroa ja ne laskivat edellisvuoteen verrattuna 9,2 %. Toimitilakulut olivat 6 miljoonaa euroa ja laskivat 7,8 %. Liiketoiminnan voitto oli 1,7 milj. euroa ja sijoitus- ja rahoitustoiminta oli 1,3 milj. euroa positiivinen.

 

Laurean vuoden 2020 tilikauden tulos oli 3 miljoonaa euroa voitollinen (edellinen vuosi 1,9 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 80,15 % ja maksuvalmiutta mittaava quick ratio-arvo oli hyvällä tasolla 2,44.

 

Toimintakertomus vuodelta 2020

 

Toimintakertomuksessa todetaan, että koronaviruspandemia teki vuodesta poikkeuksellisen. Laurean kampukset suljettiin ja opetusta tehtiin keväällä 2020 etänä. Etäopetus jatkui syksyllä, mutta osa opetuksesta, kuten työpajat ja simulaatiot, saatiin järjestettyä lähiopetuksena.

 

Opetustoiminnan mittaritulokset olivat keskeisiltä osin edellisvuotta paremmat. Laureassa suoritettiin 1551 ammattikorkeakoulututkintoa sekä 301 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Yhteishaussa ensisijaisia hakijoita ammattikorkeakoulututkintoon oli 6,8 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti. Vuodelle 2020 Laurea sai 210 ylimääräistä opiskelijapaikkaa OKM osoittamalla erillisrahoituksella.

 

Laurean vuoden 2020 ulkopuolinen T&K-rahoitus oli 4,3 miljoonaa euroa, joka väheni hieman edellisestä vuodesta. Pandemia vaikeutti etenkin kansainvälisten TKI-hankkeiden toteutusta.

 

Henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa oli 604, joista opetushenkilöstöä oli 322 henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi edellisestä vuodesta 40 henkilöllä.

 

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

 

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

 

Toimintakertomuksen osalta tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

 

Tilikauden tuloksen käsittely

 

Tilikauden tuloksen käsittelyn osalta hallituksen esityksenä on, että tilikauden tulos 2 983 386,18 euroa siirrettään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi ja yhtiöjärjestyksen mukaan osinkoja ei jaeta.

 

2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 

Kokouskutsussa esitetään vastuuvapauden myöntämistä.

 

3. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

 

Hallitus ei esitä muutoksia kokouspalkkioihin, matka- ja ansionmenetyskorvauksiin.

 

4. Tilintarkastajien valinta

 

Laurea on kilpailuttanut lakisääteiden ja hanketoimintaan liittyvän tilintarkastuksen osana Sarastia Oy:n järjestämää puitehankintakilpailutusta. Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisö BDO Oy valitaan toimikaudeksi 2021 - 2023. Esitetään, että varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHT Eeva Kouvula ja toiseksi varsinaiseksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy sekä varatilintarkastajaksi KHT, JHT Tiina Lind. Toiseksi varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy nimeää KHT, JHT Ari Lehdon.

 

5. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi päättyy valintaa toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä.

 

Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

 

Hallituksen jäsenmääräksi esitetään 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.

 

6. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2021-2023

 

Espoon kaupunki nimeää hallitukseen kaksi jäsentä. Nyt päättyvällä toimikaudella on hallituksessa olleet Jan Holst (Kok.) puheenjohtajana ja Jarno Lappalainen (Vihr.) toisena varapuheenjohtajana. Päätösesityksen mukaan heidän esitetään jatkavan jäseninä sekä näissä tehtävissä.

 

Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Kokouskutsussa esitetään, että yhtiökokous vahvistanee henkilöstön vaaleilla valitseman Sanna Niinikosken ja opiskelijakunta Laureamkon edustajiston valitseman Silja Nurmen valinnat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format