Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Protokoll 16.06.2021/Paragraf 63

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8227/02.05.00/2021

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2021 § 63

 

 

§ 63

Järjestöavustusten periaatteet vuodelle 2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ahonen Sanna

Rysti Maria

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustusten periaatteet vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy avustusten myöntämisen periaatteet ja päättää avustusten myöntämisestä. Toimiala vahvistaa vuosittain määräajat hakuprosessille.

 

Järjestöavustukset ovat yleisavustuksia, joilla tuetaan yhdistysten ja yhteisöjen monipuolista kansalaistoimintaa. Ne on tarkoitettu eläkeläis-, veteraani-, sairaus- ja vammaisjärjestöille, sekä muille järjestöille tai yhdistyksille, jotka toiminnallaan edistävät espoolaisten hyvinvointia ja terveyttä. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.

 

Järjestöavustuksilla tuetaan erityisesti toimintaa, joka

  • edistää osallisuutta ja toimintakykyä
  • vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä
  • kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
  • lisää vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa
  • on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella

 

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota järjestöjen kykyyn tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

 

Avustusten hakuaika on 1.-29.10.2021.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format