Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 21.06.2021/Paragraf 94

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

§ 94

Motioner inlämnade vid sammanträdet

 

Redogörelse Ordföranden konstaterade att följande motioner enligt I delen 1 kap. 7 § i förvaltningsstadgan lämnats till stadsstyrelsen för beredning:

 

- Ledamöterna Värmälä m.fl. föreslår att: "Esbo stad utarbetar en

strategisk plan för hela staden för att stärka och utveckla samarbetet

mellan organisationer och staden."

 

 

Beslut 

Fullmäktige:

Fullmäktige instämde i ordförandens förslag och beslutade enhälligt lämna motionen till stadsstyrelsen för beredning.

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format