Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 17.02.2022/Paragraf 166747/02.02.02/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 17.02.2022 § 16

 

 

§ 16

Uppföljning av ekonomin och strategin, delårsrapport 4 / förhandsbesked om bokslutet per 31.12.2021 för nämnden Svenska rum

 

Beredning och upplysningar:

Penttinen Jukka

Latva-Äijö Annika
Hagman Katja L
Stolt-Haglund Ida

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum antecknar för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.12.2021.

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

Redogörelse Stadens ledningsgrupp behandlar månatligen verksamhetens och ekonomins uppgifter. Månadsrapporten behandlas i stadsstyrelsen månatligen med undantag för de månader då delårsrapport uppgörs. Månadsrapporten inkluderar viktig information om utvecklingen i verksamhetsmiljön, prognos och analys av driftsbudgeten och investeringarna, avvikelser från budgeten samt orsaker och åtgärdsförslag till dessa.

 

Till stadsstyrelsen, fullmäktige och nämnderna uppgörs för april, juli och oktober en mer omfattande delårsrapport. Delårsrapporten inbegriper en mer omfattande analys av resultatmålen och ekonomin. Delårsrapporten inbegriper en uppskattning av den totala användningen av anslagen och av inkomsterna under hela året samt en analys av de viktigaste funktioner som inverkar på ekonomin och resultatmålen. På basis av delårsrapporten för oktober förs avvikelser i målen, budgetanslagen och inkomsterna vidare för behandling till fullmäktige.

 

En ekonomiskt hållbar stad-programmet rapporteras kvartalsvis till stadens ledningsgrupp och halvårsvis till fullmäktige. Programmets första rapportering första året inkluderar en uppskattning av hur åtgärdernas produktivitets-(€)mål uppnås och hur åtgärderna framskrider och förverkligas under år 2021.

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

Bilaga

1

Delårsrapport 4 för nämnden Svenska rum 31.12.2021

2

Resultaträkning för nämnden Svenska rum 31.12.2021

 

Tilläggsmaterial

-

Resultatkort för nämnden Svenska rum 31.12.2021

-

Resultaträkning för sektorn för Fostran och lärande 31.12.2021

-

Resultatkort för sektorn för Fostran och lärande 31.12.2021

-

Protokollsanteckningarna 2021-2023

 

För kännedom