Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 17.02.2022 klo 17:30 - 22:59 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Publicerad: 22.02.2022Protokoll i PDF-format
13   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
14   Val av protokolljusterare
15 Välfärdsberättelse och -plan 2022-2025 och välfärdsplaner enligt åldersgrupp
16 Uppföljning av ekonomin och strategin, delårsrapport 4 / förhandsbesked om bokslutet per 31.12.2021 för nämnden Svenska rum
17 Godkännande av verksamhetsplanen för år 2022 för nämnden Svenska rum
18 Nerläggning av verksamheten i Bemböle förskola och Bemböle skola från och med 1.8.2022
19   Justering av elevupptagningsområden för de svenskspråkiga skolorna i Esbo
20   Ändring av principerna för elevantagning inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen anordnad av Esbo stad
21   Ändring av principerna för antagning till den svenskspråkiga förskoleundervisningen anordnad av Esbo stad
22   Beslut av tjänsteinnehavare och direktioner

Ledamot Uppgift
Gästrin Eva-Lena ordförande
Akinyemi Aino vice ordförande
Norrgrann Tom medlem
Becker Emilia medlem
Vehmanen Emma-Stina medlem
Hertell Sirpa medlem
Peltola Janne medlem
Helander Mika medlem
Ahlefelt Anne medlem
Ramm-Schmidt Henrik medlem
Lundén Rasmus medlem
Helmes Marianne medlem
Nyman Henri medlem
Laiho Mia representant för stadsstyrelsen
Weurlander Hans representant för ungdomsfullmäktige
Jaakkola Tomas representant för personalen
Rinta-aho Harri direktör för sektorn för forstran och lärande
Högström Barbro direktör för svenska bildningstjänster
Vuornos Henrik stadsstyrelsens ordförande
Ketonen Timo ekonomi- och förvaltningsdirektör
Westerlund Mia förvaltningschef
Stolt-Haglund Ida utvecklingschef
Hagman Katja L ekonomisk sakkunnig
Kaarnalehto Annika specialplanerare
Hinkkanen Lena kommunikationsspecialist
Pullinen Paula förvaltningsplanerare, sekreterare