Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden Svenska rum
Protokoll 18.02.2021/Paragraf 17

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

6218/00.01.02/2020

 

 

 

Nämnden Svenska rum 18.02.2021 § 17

 

 

§ 17

Nämnden Svenska rums möte 4.3.2021

 

Beredning och upplysningar:

Pullinen Paula

 

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag Direktör för Svenska bildningstjänster Högström Barbro

 

Nämnden Svenska rum beslutar att hålla ett elektroniskt Teams-möte torsdagen 4.3.2021 kl. 17.30.

 

 

Behandling 

 

 

Beslut

Nämnden Svenska rum

Förslaget godkändes enhälligt.

 

 

Redogörelse 

Esbo stads förvaltningsstadga innehåller bestämmelser om stadens förvaltning, beslutsfattande och sammanträdesförfarande. I förvaltningsstadgans del II 2 § och 3 § bestäms om tid och plats för sammanträde samt om hur ett sammanträde sammankallas:

 

II Förvaltning, beslutsfattande och sammanträdesförfarande

 

2 § Tid och plats för sammanträde

 

Organen sammanträder på tider och platser som de själva bestämmer.

 

Ett organ ska också sammankallas när ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden anser det vara påkallat eller när majoriteten av ledamöterna hos ordföranden gör en framställning om det.

 

3 § Sammankallande

 

Sammanträdet sammankallas av ordföranden eller, om ordföranden har förhinder, av vice ordföranden.

 

I kallelsen ska tiden och platsen för sammanträdet anges samt de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska om möjligt vara framme tre dagar före sammanträdet. En föredragningslista som upptar redogörelse, motiveringar till beslutfattandet och beslutsförslag i varje ärende som föreligger till behandling bifogas kallelsen. Kallelsen kan också sändas elektroniskt.

 

Kallelsen sänds till ledamöterna och andra som har rätt att närvara. Föredragningslistan sänds också till ersättarna för kännedom, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

 

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format