Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Protokoll 23.06.2021/Paragraf 70

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

8845/00.01.02/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 23.06.2021 § 70

 

 

§ 70

Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaa ohjaavat ohjelmat

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vainio Petri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunkitekniikan keskuksen toimintaa ohjaavista ohjelmista.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Kaupunkitekniikan keskuksen tarinassa on linjattu, että Infrapalveluverkkojen kehittäminen perustuu palvelukohtaisiin ohjelmiin, joissa palveluverkot ja resurssit on tarkasteltu asukaslähtöisesti ja kaupunkitasoisesti. Näitä ohjelmia ovat mm. laatureittien toteuttamisohjelma, laadukkaat pyöräväylät, virkistysalueita koskeva viheralueohjelma sekä katuja koskeva KTP-ohjelma (kaavoitetut, tiivistyvät pientaloalueet).

 

Ohjelmien kautta tapahtuva kaupunkirakentaminen on järjestelmällistä, kustannustehokasta ja läpinäkyvää niin kuntalaisille kuin kumppaneille. Järjestelmällisellä rakentamisella saadaan minimoitua haitat, kun tällöin saadaan kerralla saman työmaan myötä rakennettua kaupungin oman infran lisäksi myös kumppaneiden infrarakenteet, kuten vesihuolto, sähkö- ja telekaapelit.

 

Ohjelmien laatiminen on aloitettu jo 1990 -luvulla, ensimmäisten ohjelmien ollessa vanhojen alueiden vesihuollon ohjelma sekä kotikadut kuntoon ohjelma. Vuodesta 2015 alkaen ohjelmia on laadittu aikaisempaa järjestelmällisemmin ja sateenvarjona toimiva viheralueohjelman alle on laadittu erilaisia osa-alueohjelmia.

 

Tällä hetkellä Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaa erityisesti investointien osalta ohjaavia ohjelmia ovat Vesihuollon kehittämissuunnitelma (VHKS) 2018, Kotikadut kuntoon (KTP) 2018, Pyöräilyn pääreittien toteuttamisohjelma (PYO) 2020, Kotiseudun ulkoilupolut (KUP), Kaupunkiviljelyohjelma (KVO) 2018, Koira-aitausohjelma (KAO) 2018, Lähiliikuntapaikkaohjelma (LLO) 2019, Leikkipaikkaohjelma (LPO) 2020, Päällystysohjelma (PÄO) 2021, Niittyjen ja avoimien alueiden toimenpideohjelma (NAO) 2021 sekä Skeittipaikkaohjelma (SKEO).

 

Ohjelmat on pääosin tehty kymmenvuotiskaudeksi ja osassa ohjelmista on voitu esittää myös päivittämissykli, esimerkiksi neljä vuotta ja osa ohjelmista on tarkoitus päivittää esimerkiksi ohjelmakauden puolessa välissä. Ohjelmilla on ohjausvaikutus Tekniselle lautakunnalle vuosittain valmisteltavan investointien käyttösuunnitelmaan. Ohjelmien tavoitteellisia rakentamisvuosia joudutaan välillä hiukan tarkistamaan, mikäli hankkeen vaatimat luvat viivästyvät tai valituksia tulee. Toisaalta mikäli kohteessa on erityisiä ongelmia, se pyritään tuomaan Tekniselle lautakunnalle päätettäväksi ohjelmassa esitettyä aikaisemmin.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format