Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Protokoll 23.06.2021/Paragraf 69

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


8813/12.03.00/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 23.06.2021 § 69

 

 

§ 69

Espoon lähiliikuntapaikkaohjelma 2019-2028

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vainio Petri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

 

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi Espoon lähiliikuntapaikkaohjelman 2019-28.

 

 

Käsittely Keskustelun kuluessa Marjaana Siivola ehdotti Aulikki Pentikäisen, Ulla Palomäen, Topi Haarlaan ja Lari Karreisen kannattamina, että lautakunta päättäisi lisäksi seuraavaa:

 

"Tekninen lautakunta toivoo, että tutkitaan vielä tarkemmin lähiliikuntapaikkojen tasaisempaa jakamista Espoossa. Tasaisempi jako lisää alueellista tasavertaisuutta ja saavutettavuutta. Esimerkiksi Keski-Espoon alueella voisi tasata lähiliikuntapaikkojen sijoituksia myös mm. Koulumestarin koulun läheisyyteen ja Nupuriin. Lisäksi tulee tutkia urheilupuiston sijoittamista Kalajärvelle ja Kauklahteen sekä tekojään sijoittamista Kauklahteen. Lisäksi selvitetään ja tuetaan uusien maastopyöräilyreittien tekemistä."

 

Keskustelun jatkuessa Aulikki Pentikäinen ehdotti Topi Haarlaan, Marjaana Siivolan ja Lari Karreisen kannattamina, että lautakunta päättäisi lisäksi seuraavaa:

 

"Lautakunta pitää tärkeänä, että uusien kuntoiluportaiden sijoittamista selvitetään yhdessä asukkaiden kanssa."

 

Edelleen keskustelun jatkuessa Merva Mikkola ehdotti, että päätökseen lisätään seuraavaa:

 

"Liikuntapaikkojen vieriä voi reunustaa niitty- ja ketokukilla."

 

Fred Granberg ehdotti, että päätökseen lisätään seuraavaa:

 

"Tekninen lautakunta ehdottaa, että purjehdus otetaan mukaan ohjelmaan."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Mikkolan ja Granbergin ehdotukset ovat jääneet ilman kannatusta ja siten raukeavat.

 

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Siivolan ja Pentikäisen ehdotukset.

 

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi Espoon lähiliikuntapaikkaohjelman 2019-28.

Lisäksi tekninen lautakunta toivoo, että tutkitaan vielä tarkemmin lähiliikuntapaikkojen tasaisempaa jakamista Espoossa. Tasaisempi jako lisää alueellista tasavertaisuutta ja saavutettavuutta. Esimerkiksi Keski-Espoon alueella voisi tasata lähiliikuntapaikkojen sijoituksia myös mm. Koulumestarin koulun läheisyyteen ja Nupuriin. Lisäksi tulee tutkia urheilupuiston sijoittamista Kalajärvelle ja Kauklahteen sekä tekojään sijoittamista Kauklahteen. Lisäksi selvitetään ja tuetaan uusien maastopyöräilyreittien tekemistä.

Lautakunta pitää tärkeänä, että uusien kuntoiluportaiden sijoittamista selvitetään yhdessä asukkaiden kanssa.

 

 

 

 

 

 

Selostus Espoon kaupungin liikuntapalvelut ja kaupunkitekniikan keskus ovat yhdessä laatineet Espoon lähiliikuntapaikkaohjelma 2019 - 28. Ohjelman ohjausryhmässä olivat mukana edustajia Liikunta- ja nuorisopalveluista, Sivistystoimesta, Tilapalveluista sekä Kaupunkitekniikan keskuksesta. Ohjelma on hyväksytty Liikunta- ja nuorisolautakunnassa 19.9.2019.

 

Lähiliikuntapaikkaohjelma sisältää I-tason lähiliikuntapaikat, Urheilupuistot, Isot pallokentät, Tekojääkentät, ja Ulkokuntoilupaikat. Sen tavoitteina oli saada kokonaiskuva I-tason lähiliikuntapaikkojen tämänhetkisestä tilanteesta ja kehittämistarpeista seuraavalle kymmenvuotiskaudelle, kehittää tasapuolisesti kaupunkilaisia palveleva riittävä ja monipuolinen lähiliikuntapaikkojen verkosto, täsmentää lähiliikunnan määritelmää ja yhtenäistää sen käyttöä eri hallintokunnissa, parantaa omaisuudenhallintaa ja saattaa eri tahoilla olevat hajanaiset tiedot yhteen, auttaa kohdentamaan ylläpidon ja suunnittelun resursseja tehokkaammin, täsmentää nimeämiskäytäntöjä sekä lisätä tietoa lähiliikunnasta ja lähiliikuntapaikoista.

 

Ohjelman laatimisen yhteydessä järjestettiin nettikyselynä toteutettu käyttäjäkysely 26.3.-15.4. 2019, johon saatiin 1157. Nettikyselyn, nykytila-analyysin sekä palveluverkkoanalyysin perusteella laadittiin ohjeellinen ohjelma, jossa esitetään suuntaviivat uusien lähiliikuntapaikkakohteiden rakentamiseen ja olemassa olevien kunnostamiseen 2019-28.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format