Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Fullmäktige
Protokoll 15.02.2021 klo 17:30 - 22:55 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
20   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
21   Val av protokolljusterare
22 Godkännande av en ändring av detaljplanen Karlavägen i stadsdel 10 Otnäs, område nr 220721
23 Godkännande av detaljplanen Näktergalsliden, detaljplaneändring i stadsdel 12 Hagalund, område nr 210432
24 Avslutning av de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2017-2021
25 Godkännande av Esbo stads dagvattenprogram 2020 (Bordlagt 25.1.2021)
26 Motion om Esbos deltagande i ett försök med tvåårig förskoleundervisning (Bordlagt 25.1.2021)
27 Motion om ordnande av skolskjuts till två adresser (Bordlagt 25.1.2021)
28 Motion om användningen av sommarsedeln för unga (Bordlagt 25.1.2021)
29 Motion om att göra en utredning om en småbåtshamn vid Långträsk i Dalsvik (Bordlagt 25.1.2021)
30 Motion om att göra Björnholm till ett attraktivt objekt genom att värna om och dra nytta av den kulturhistoriskt värdefulla miljön och naturen (Bordlagt 25.1.2021)
31   Motioner inlämnade vid sammanträdet

Ledamot Uppgift
Mykkänen Kai ordförande
Aaltonen Juri ledamot
Ahlfors Tiina ledamot
Ahtola Anitra ledamot
Alaviiri Kaisa ledamot
Ali Abdirahman ledamot
Ali Habiba ledamot
Anthoni Mari ledamot
Elo Simon ledamot
Elo Tiina ledamot
Erämaja Elias ledamot
Gestrin Christina ledamot
Granberg Fred ledamot
Grönroos Simo ledamot
Guzenina Maria ledamot
Gästrin Eva-Lena ledamot
Helenius Mika ledamot
Hellström Martti ledamot
Hertell Sirpa ledamot
Holma Jussi ledamot
Hopsu Inka ledamot
Hosia Helka ledamot
Hyrkkö Saara ledamot
af Hällström Nina ledamot
Jalonen Jaana ledamot
Juvonen Arja ledamot
Järvenpää Kaarina ledamot
Karimäki Johanna ledamot
Kasvi Jyrki ledamot
Kauma Pia ledamot
Kauste Mika ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo ledamot
Kiijärvi Laura ledamot
Kilpi Jukka ledamot
Kivekäs Liisa ledamot
Konttas Hanna ledamot
Koponen Noora ledamot
Kähärä Juhani ledamot
Laakso Mikko ledamot
Lahtinen Teemu ledamot
Laiho Mia ledamot
Laukkanen Antero ledamot
Lintunen Kai ledamot
Luhtanen Leena ledamot
Lönnqvist Bo ledamot
Markkula Markku ledamot
Mustakallio Kristiina ledamot
Nevanlinna Risto ledamot
Niemi Marika ledamot
Nieminen Pinja ledamot
Oila Kimmo ledamot
Palomäki Ulla ledamot
Partanen Henna ledamot
Pentikäinen Aulikki ledamot
Portin Anders ledamot
Pursula Tiina ledamot
Raunu Päivi ledamot
Rossi Yrjö ledamot
Rukko Anna ledamot
Ruoho Veera ledamot
Råman Diana ledamot
Sistonen Markku ledamot
Soini Timo ledamot
Särkijärvi Jouni J. ledamot
Torkki Markus ledamot
Uotila Kari ledamot
Viljakainen Paula ledamot
Virtanen Rauli ledamot
Vuornos Henrik ledamot
Värmälä Johanna ledamot
Wessman Jaana ledamot
Åkerlund Kirsi ledamot
Özdemir Ekim ledamot
Kerola Hannele ersättare
Saramäki Sara ersättare
Wanne Elina ersättare
Salmela Niklas representant för ungdomsfullmäktige
Mäkelä Jukka stadsdirektör
Svahn Sanna omsorgsdirektör
Rinta-aho Harri bildningsdirektör
Isotalo Olli teknisk direktör
Pajakoski Johanna kommunikationschef
Syrjänen Markus förvaltnings- och utvecklingsdirektör
Konttas Ari finansieringsdirektör
Sutinen Päivi serviceutvecklingsdirektör
Tammensalo Carita teknisk sekreterare
Virtanen Pirkko teknisk sekreterare
Vuorinen Anna-Maria teknisk sekreterare
Majuri Jouni stadssekreterare, sekreterare

Till påseende  
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet  
Början av 25.02.2021