Dynasty informationsservice Sökning RSS Esbo stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Protokoll 05.05.2021/Paragraf 48

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


1590/10.03.01/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 05.05.2021 § 48

 

 

§ 48

Pitkännotkonpihan LP 1 - alueen katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vänttinen Päivi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta


1) hyväksyy seuraavan katusuunnitelmamuutoksen:

Asemakaava-alue/
Suunnitelman nimi  Piirustus nro

Tuomarila I /
Pitkännotkonpiha LP-1  6631/102


2) antaa vastaukset suunnitelmaan tehtyyn muistutukseen liitteen mukaisesti.


3) määrää päätöksen maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.


Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 §, 85 § ja 202 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 §
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 §

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

Selostus 

Nähtävillä (29.3.-14.4.2021) ollut ja hyväksyttäväksi esitettävä Tuomarila I (Domsby I) kaava-alueen katusuunnitelmamuutos koskee Pitkännotkonpiha LP-1-alueen (Långsnoplatsen LP -1 området) rakentamista.

 

Espoon kaupunki on käynnistänyt katusuunnitelman laatimisen Pitkännotkonpihan LP-alueesta. Työ liittyy aiemmin 18.3.2015 hyväksyttyyn Pitkännotkontien katusuunnitelmaan, joka sisälsi myös Pitkännotkonpihan (LP-1).

 

Sittemmin Espoon kaupunki on päättänyt toteuttaa päiväkodin Pitkännotkonpihan lounaan puoleiselle tontille 40317/6 (YS k). Tämän päiväkotihankkeen vuoksi teemme Pitkännotkonpihan LP-alueen katusuunnitelman uuden version. Kaikki ajoneuvoliikenne - ja kevyt liikenne tapahtuu Pitkännotkonpihan LP-alueen kautta. Päiväkodin saatto- ja huoltoliikenne hoidetaan päiväkotitontilla.

 

Katusuunnitelman mukaisten järjestelyjen rakentaminen viipymättä on välttämätöntä, koska Pitkännotkon päiväkodin rakentamistyöt käynnistyvät elokuussa 2021. LP-alueen rakentamisen yhteydessä rakennetaan tarvittava vesijohto päiväkodin tontille. Tästä syystä määrätään katusuunnitelma maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti pantavaksi täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Katusuunnitelmaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus.

 

Karttakuva katusuunnitelmamuutoksen kohteesta

 

 

1. Suunnitelman sisältö

 

 

Pitkännotkonpihan ajoradan itähaaran varteen on lisätty pysäköintipaikkoja. Uudessa tilanteessa pysäköintipaikkoja on 17 kpl, näistä yksi on LE-paikka. Pitkännotkonpihan katualueen etelälaitaan on lisätty länsi - itä -suuntainen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.

 

Ajoradat asfaltoidaan, ajoratojen ja pysäköintipaikkojen reunatuet ovat graniittia. Reuna- ja piennaralueet nurmetetaan, alueelle tehdään puuistutuksia. Ajoradat, pysäköintipaikat ja erilliset kevyen liikenteen väylät valaistaan.

 

LP-alueen alustavat rakennuskustannukset ovat noin 710 000 €, josta HSY:n vesihuollon osuus on 159 000 €. Kadun vuosittaisten ylläpitokustannusten muutos on noin 2900 €.

 

Katusuunnitelma ja suunnitelmaselostus ovat liitteinä.

 

 

2. Suunnittelun kulku

 

Katusuunnitelman muutos on laadittu vuoden 2021 aikana. Asukastilaisuutta ei pidetty, vaan asukkaiden mielipidettä luonnoksesta pyydettiin kirjeitse. Luonnoksen kommentointi ja kysymysten esittäminen oli mahdollista 11.3.-26.3.2021 välisenä aikana. Luonnokseen saatiin neljä kirjallista palautetta.

 

 

3. Nähtävillä olo

 

Katusuunnitelmamuutosehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 29.3.-14.4.2021. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Espoon kaupungin nettisivuilla 24.3.2021 osoitteessa: https://www.espoo.fi/kuulutukset -> Katusuunnitelmat sekä kaupungin ilmoitustaululla.

 

 

4. Muistutukset

 

Katusuunnitelmamuutosehdotuksesta jätettiin yksi muistutus.

 

 

5. Rakentaminen

 

LP-alueen rakentaminen on vuoden 2021 työohjelmassa.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format